Hoppa till huvudinnehåll

"Man bryr sig inte om vad vi säger"

Ija Rönnqvist är besviken över att kritiska åsikter om vindkraft inte hörsammas. Bild: Yle/Monica Forssell gräsböle

Planerna på en vindkraftspark i Gräsböle nordväst om Kimito centrum avancerar. I fjol somras presenterades ett utkast till delgeneralplan för en vindkraftspark och nästa vecka (25.2) tar tekniska nämnden ställning till följande steg, det vill säga ett förslag till delgeneralplan.

Från utkast till förslag

  • Naturskyddsområdet har förstorats. Kraftverk nr.1 har flyttats längre söderut från Natura områdets gräns.
  • Kraftverken ska kunna regleras så att buller och skuggor kan regleras.
  • Kraftverken ska kunna utrustas med system som motverkar isbildning.
  • Området ska återställas efter att kraftverken tas ur bruk.
  • Vindkraftverkens max höjd har höjts med 5 meter.
  • Nya utredningar om bl a fåglarnas vårflytt.
  • Preciseringar i planbeskrivningen på basis av kommentarer

Överlag väcker vindkraften mycket debatt på Kimitoön och ett femtiotal mänskor lämnade i fjol in åsikter om utkastet till vindkraftsparken i Gräsböle. Många av dem som hade synpunkter på kraftverken motsätter sig att kraftverk överhuvudtaget byggs i området. Buller, skuggor, förändringar i landskapet och risker för djur och natur hör till sådant som mänskor nämner i sina åsiktsyttringar.

Kimitoöns tekniska chef Lars Nummelin säger att han tror att en del som skrivit till kommunen kommer att uppleva att deras åsikter inte alls har beaktats.
- Andra kanske upplever det som att något har beaktats, förklarar Nummelin. Men man måste komma ihåg att planläggning handlar om kompromisser.

Det finns de som inte alls vill se vindkraftverk i Gräsböle. Men det finns också de som vill att det byggs kraftverk i området.
- Planläggarens uppgift är att ta reda på om det är möjligt.

I det förslag som utarbetats på basen av det ursprungliga utkastet, mänskors åsikter, myndigheters och expertorganisationerns utlåtanden samt olika utredningar har ett av kraftverken flyttats lite men antalet kraftverk är det samma som tidigare, det vill säga fem.

Ija Rönnqvist har aktivt deltagit i de vindkraftsmöten som ordnats på Kimitoön, hon har också skrivit flere brev till kommunen och på olika sätt försökt föra påpeka brister som hon upptäckt i utredningar som gjorts och vilken effekt kraftverken kan komma att ha på landskapet, naturen och mänskorna som bor i kraftverkens närhet.

Att det förslag som nu presenteras för tekniska nämnden ser nästan likadant ut som utkastet gör henne besviken och arg.

- Man bryr sig inte om vad vi säger. Jag ångrar att jag flyttade till Kimitoön. Kommunen borde förstå att det också finns andra värden än bara pengar.

Bland de expertorganisationer och myndigheter som gett utlåtanden om Gräsböle vindkraftspark har bland annat Försvarsmakten inget att invända mot planerna medan Museiverket anser att processen inte kan gå vidare förrän kulturmiljön har inventerats.

Tekniska nämnden tar nästa vecka ställning till förslaget på delgeneralplan och besluter om det kan godkännas och läggas till påseende.

Läs också