Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg kan säga upp anställda

Fixhuset i Raseborg.
År 2014 är det möjligt att personal sägs upp i Raseborgs stad. Fixhuset i Raseborg. Bild: Yle/Robin Lindberg raseborgs centralförvaltning,Raseborg,Ekenäs


Raseborgs stad har fortsättningsvis ett underskott i sin budget och det blir därför aktuellt med personalnedskärningar från och med år 2014. Då upphör anställningsskyddet för de som övergick i stadens tjänst vid kommunfusion för fem år sedan. Tanken att permittera personalen har stadsstyrelsen nu begravt.

Staden Raseborg har i sin budget för i år ett underskott på knappt 2,2 miljoner euro, som man måste göra något åt. Men när stadsstyrelsen behandlade frågan vid sitt senaste möte var det mera vad som kan ske år 2014 som man diskuterade. Då upphör nämligen det femåriga anställningsskydd, som personalen har efter kommunsammanslagningen.

Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP) säger, att man då har en större möjlighet att se över stadens personal, trots att det redan nu finns en hel del anställda, som är anställda senare än kommunsammanslagningen och inte har samma uppsägningsskydd.

Inte optimal personalstruktur

Men, som Walls säger, nästa år kan man ''se över hela paletten''. Han tror inte, att den nuvarande personalstrukturen är den optimala för Raseborg.

Hur sparbehovet och möjliga uppsägningar berör olika sektorer, kan Anders Walls inte i det här skedet säga, men han antar att alla sektorer påverkas proportionellt ungefär lika Det viktiga är, att de metoder man tar till, skall ge en permanent inbesparing, vilket till exempel permitteringar inte ger.

Hela den summa man utgår ifrån, 2,2 miljoner, motsvarar i Raseborg kostnaden för ungefär 50 anställda. Detta i sin tur skulle innebära att en av 40 anställda skulle få gå.

Styrelsen sade nej till permitteringar

I bakgrunden ligger alltså stadens mål att spara 2,2 miljoner på löner och andra personalkostnader i år. Det kom fullmäktige överens när budgeten slogs fast i december.

Stadsdirektören föreslog för en dryg vecka sedan att så gott som hela personalen permitteras i minst nio dagar.

Men stadsstyrelsen accepterade inte det förslaget utan röstade enhälligt för att i stället skära ned antalet anställda så fort det femåriga anställningsskyddet upphör - med andra ord, som det heter i styrelsens protokoll, "omedelbara åtgärder för att få en optimal personalresurs från och med 1.1.2014".

Femtio jobb

Sparmålet kräver att staden har 50 färre anställda än i dag, det är en minskning på ungefär 3 procent (2,63 procent).

Det innebär att en av 40 anställda skulle få gå.
En anställd kostar staden i genomsnitt 50 000 euro per år i löner och lönebikostnader.

Lång process

Personalnedskärningar kräver beslut av stadsfullmäktige.
Dessutom ska staden utreda var det går att minska på personalen.
Nedskärningarna föregås alltid av samarbetsförhandlingar med personalen.

Staden skulle ha uppnått sparkravet genom att inte betala ut semesterersättningar eller avstå från avtalsenliga löneförhöjningar.

Men en kommun kan inte vägra betala löner enligt avtal och fackorganisationerna var mot byte av semesterpeng mot ledig tid.

Övriga sparalternativ så som frivilliga ledigheter utan lön med avlönade lediga dagar som morot,
kortare arbetstider eller deltidspensioneringar beräknades inte inbringa tillräckliga besparingar.