Hoppa till huvudinnehåll

Ett mångfald av havsväxter kan hjälpa mot övergödning

Under ytan vid Björkudden i Ingå.
Under ytan vid Björkudden i Ingå. Bild: Natur och miljö sjögräs

Mångfalden av olika växter i ett bestånd gör växterna tåligare och påverkar också djurlivet positivt. Det här säger Camilla Gustafsson vid Åbo Akademi, som disputerar i miljö- och marinbiologi i dag.

- Det finns överlag mera individer när du har en hög mångfald av växter. Man vissa djurarter verkar gilla en viss specifik växtart och då har mångfalden kanske inte lika stor betydelse.

Största delen av forskningen om mångfald har gjorts på land, därför ville Gustafsson undersöka undervattensängar och mångfalden på havsbotten. Bland annat undersökte hon huruvida växter tar bättre upp näring i grupp och hur mångfalden eller bristen av den påverkar ryggradslösa djur.

Testerna har gjorts genom dykning vid ön Förå i skärgårdshavet. Undersökningen visar att mångfald kan vara till nytta på flera sätt.

- Om ryggradslösa djur trivs bättre i hög mångfald kanske det påverkar fiske för att fiskarna hittar bättre mat. En hög mångfald av växter kanske kan utnyttja näring på ett bättre sätt och det kan motverka övergödning.

Resultaten visar att undervattensväxtsamhällen är värda att skydda och har en viktig roll i kustens ekosystem.

Gustafsson vill gärna fortsätta och fördjupa sin forskning och titta på egenskaperna hos olika arter.

- Jag vill se vilka egenskaper som är viktiga för vissa ekosystemprocesser. Tanken är att göra undersökningen i Australien där det finns många typer av sjögräsarter.

Camilla Gustafsson disputerar i dag, fredag kl. 12 i Mauno Koivisto auditorium vid Biocity på Artillerigatan 6 i Åbo.

Läs också