Hoppa till huvudinnehåll

"Vi delar inte ut medaljer för rasism"

Bild: Wikipedia axel olof freudenthal

- Vi har nog diskuterat saken och övervägt Freudenthal-medaljen. Det är helt klart att medaljerna och förtjänsttecknen har hängt med en lång tid och vi har diskuterat om det småningom börjar vara tid att se över medaljerna och förtjänsttecknen, säger Svenska folkpartiets informationschef Marcus Hagström.

- Då det gäller Freudenthal-medaljen är orsaken att rasistkopplingarna och påståenden om Freudenthals raslära allt oftare tas fram. De tankarna och resonemangen platsar inte mera i dagens värld, säger Hagström.

- Men det är ju inte av de här orsakerna som man delar ut en Freudenthal-medaljen utan den får man för insatser för det svenska språket i Finland, konstaterar han.

- Men ju mer ett rykte om och koppling till rasism förstärks kastar det nog en skugga över hela Freudenthal-medaljen. Det är helt naturligt att vi börjar fundera över hurudana åtgärder vi ska vidta.

Svenska folkpartiet har inte ännu fattat något beslut om att stryka Freudenthal-medaljen och den har inte heller delats ut sedan år 2007.

- Och vi delar inte ut några medaljer för någonting som har med rasism att göra, jag tror att det är ganska självklart för alla, säger Hagström .

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes