Hoppa till huvudinnehåll

Prepkurser säljer trots kritik

Bild: Yle inträdesprov

Studentskrivningar och urvalsprov strax därefter är verklighet för många abiturienter också i vår. Råd och stöd inför urvalsprovet kan man köpa sig på en prepkurs, men det kan kosta flera tusen euro.

Vid Helsingfors universitet ställer man sig kritiskt till prepkurser eftersom de gör urvalsprocessen ojämlik.

- Systemet är inte är helt rättvist eftersom kurserna är hemskt dyra. För dem som söker in till universiteten är det säkert bra att fundera över studieteknik, men om det behövs prepkurs för det är en annan fråga, säger Ninni Ojanen som jobbar i kundtjänsten vid HU.

Enligt Ojanen vore det bästa alternativet att samlas i studiecirklar, säger hon.

Universitetet kan ändå bara i begränsad mån påverka det nuvarande systemet med prepkurser - att sälja kurser är inte olagligt.

Enligt Ojanen försöker de enskilda fakulteterna se till att processen är möjligast jämlik genom att införa materialbaserade frågor i proven och genom att förnya provlitteraturen med jämna mellanrum.

Nya urvalsprov

I fjol slopade medicinska fakulteten provlitteratur som i flera år hade använts för urvalsprovet och beslöt sig för att basera provet på gymnasiekunskaper.

Beslutet sågs också som ett sätt att försöka komma åt prepkursarrangörerna.
- Det blev en stor utmaning för arrangörerna för de kunde ju inte alls veta hurdana frågor provet framöver består av, förklarar Ojanen.

Hon tycker att urvalsprov är ett bra sätt att testa motivationen hos aspiranter. Att basera antagningen på till exempel gymnasiebetyget fungerar inte eftersom skalan är för stor.

Ger motivation

Elmo Saarentaus vid Medicinarföreningen Thorax har inte känt av någon press från universitetets håll. Thorax prepkurs i vår kostar 750 euro. Med 68 anmälda är kursen fullsatt.

- Det är samma pris som i fjol, vi ser det som ett konkurrenskraftigt pris jämfört med andra prepkursarrangörer, säger Saarentaus.

Enligt honom är kursen en tjänst man kan välja att köpa. Meningen är inte att "banka in" information i kursdeltagare utan att motivera dem att göra sitt bästa i urvalsprovet.

Prepkurs ingen garanti

Företaget Valmennuskeskus ordnar prepkurser som kostar drygt 5 200 euro.

Vid Preplabbet som ordnar kurser för dem som söker in till Hanken berättar Kasimir Johansson att också deras kurs är fullsatt.

Kursen kostar nästan 600 euro, därtill kommer litteraturen. Ungefär hälften av kring 70 kursdeltagare kommer in, bedömer han.
- Visst sätter det människor i ojämlik situation. Samtidigt är det ju inte omöjligt att komma in utan att ha gått en prepkurs, säger Johansson.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes