Hoppa till huvudinnehåll

Sängvätning

sovande pojke
sovande pojke Bild: iStock.com/idal sängvätning

Hur länge ska man anse det vara normalt att ett barn kissar på sig under natten och vad finns det för hjälp att få? Barnläkaren svarar:

Bakom förmågan att hålla sig torr om nätterna ligger en invecklad mognadsprocess som inbegriper både hormoner, nerver och blåsans muskulatur.

De flesta barn blir nattorra vid 2-4 års ålder men denna mognadsprocess kan vara betydligt försenad hos vissa barn. Man räknar med att ca 10 % av alla förstaklassister åtminstone då och då kissar på sig om nätterna. Ännu i tonåren lider ca 1 % (framför allt pojkar) emellanåt av sängvätning.

Orsaker till sängvätning

Urinproduktionen styrs av ett hormon som heter vasopressin eller ADH (antidiuretiskt hormon) och som ska minska urinproduktionen bl.a. på natten.

För att urinmängden inte skall överstiga blåsans kapacitet under natten, krävs att tillräckligt mycket vasopressin insöndras. Både hormonmängden och blåsans kapacitet ökar med stigande ålder.

Hos ett litet barn töms blåsan automatiskt när den är tillräckligt full. Småningom utvecklas nervsystemet så att barnet väcks om det behöver kissa på natten och kan hålla sig tills det kommit till toaletten. För en del barn tar utvecklingen längre tid än för andra.

Tidigare ansåg man ofta att sängvätning hade psykiska orsaker. Barn med sängvätning har dock inte mera dylika problem än andra barn.

Däremot kan sängvätning vara genant och påfrestande för barnets självförtroende. Äldre barn undviker att sova över hos andra och är rädda för att åka på läger. Föräldrarnas oro drabbar även barnet och föräldrar kan även förebrå sina barn för den ökade bykmängden.

Blöjor är i detta sammanhang tillåtet även för äldre barn. Ett barn som kissar på sig behöver mycket förståelse och stöd och gärna beröm efter de nätter det hållit sig torrt.

De flesta barn med sängvätning har aldrig varit torra på natten. En del av barnen kan ha varit torra under längre perioder för att sedan börja väta på nytt. I dessa fall är det skäl att utesluta vissa akuta sjukdomar, såsom urinvägsinfektion eller begynnande diabetes.

Vissa barn väter även ned sig på dagtid. Detta är inte lika vanligt men är av naturliga skäl ännu mer socialt invalidiserande och skäl att söka hjälp för. Orsakerna till dagvätning är inte samma som vid sängvätning och kräver andra behandlingsmetoder. En åtgärdad dagvätning kan dock ibland även återspegla sig i torra nätter, ifall man lidit av båda.

När söka hjälp?

Ett barn som har varit torrt tidigare och sedan plötsligt börjar kissa på sig igen ska undersökas för att utesluta vissa sjukdomar som t.ex. urinvägsinfektion.

Läkarundersökning med urinprov är vanligtvis tillräckligt.

Samtidigt kartläggs förekomsten av dagvätning och eventuell förstoppning. Förstoppning förvärrar alltid och är ibland den enda orsaken till vätningsproblemet.

Det är skäl att föra dagbok över sängvätningen för att på så sätt få en uppfattning om problemet över en längre tid.

Om barnet fortfarande kissar på sig mer än 1-2 gånger i veckan efter att det har fyllt 5 år kan det vara dags att söka hjälp.

Vad finns att göra?

Behandling av sängvätning påbörjas då barnet fyllt 5 år. Före det är responsen för behandling vanligen så pass bristfällig att den inte är värd att prova.

De medel som då står till buds är larmapparater som väcker barnet då det kissar på sig och mediciner som bromsar urinutsöndringen.

Larmapparaten har en sensordel som läggs på sängen (storlek som ett litet tunt lakan) eller mindre del som sätts in i byxorna.

Sensorn reagerar på fukt, varpå apparaten ger ifrån sig ett ljud som väcker barnet. Idén är att barnet småningom (även undermedvetet) lär sig hejda blåstömningen.

Inlärningsprocessen tar ofta flera veckor och kräver att både barn och föräldrar är motiverade. Metoden fungerar inte alltid, men är värd att prova.

Behandlingen fortgår vanligen 2-3 månader. Sker det ingen respons på behandlingen kan den avslutas tidigare. Ett nytt försök kan göras efter 1 år.

Medan larmapparaten används ska familjen föra dagbok över hur ofta nattliga olyckor sker och hur apparaten fungerar.

Ett alternativ till larmapparaten är läkemedlet desmopressin. Desmopressin motsvarar kroppens eget vasopressin, d.v.s. antidiuretiska hormon, och hämmar njurarnas produktion av urin.

Desmopressintabletten läggs före läggdags under tungan, där den får smälta. Efter att barnet tagit tabletten får det inte dricka före morgonen, p.g.a. risken för vattenförgiftning, d.v.s. att farligt mycket vatten samlas i kroppen.

Många barn tar desmopressin regelbundet under en längre tid, ibland i flere år. Andra använder medicinen vid behov, som vid skolresor och övernattningar hos kompisar.

Om man varit torr en längre tid med medicinering, är det skäl att göra ett uppehåll och kontrollera om barnet kanske klarar sig utan medicinering. Ibland behövs en avvänjning, d.v.s. en stegvis minskning av dosen under en längre tid.

Ser man ingen respons med medicineringen är det skäl att hålla en paus och göra ett nytt försök efter ca 1 år.

Båda behandlingsmetoderna kan även kombineras.

FPA-stöd

Föräldrar till barn över 5 år kan vara berättigade till vårdbidrag från FPA om barnet sängväter flere gånger i veckan.

Bidraget förutsätter att föräldrarna har fört dagbok över vätningen, att larmapparat och medicin har provats under 3 månader och att sängvätningen trots det har pågått ett halvår.
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Läs också

Webbdoktorn

 • Bihåleinflammation

  Känn igen symptomen och lär dig vad du ska göra.

  Hur vet man om man har bihåleinflammation? Måste man alltid ta antibiotika för att bli av med den? frågar en läsare. Öron-, näs- och strupspecialisten Johan Hedström svarar.

 • Mykoplasmalunginflammation

  Långvarig hackhosta, feber, ansträngd andning och ovanlig trötthet kan vara tecken på en lunginflammation förorsakad av den lilla mikroben Mycoplasma pneumoniae. Diagnosen kan vara svår att ställa men är viktig för att patienten ska kunna få rätt sorts behandling.

 • Laryngit (”falsk krupp”) hos barn

  Så hjälper du ett barn med andnöd.

  Skällande hosta och andningssvårigheter i samband med en förkylning betyder att infektionen har spridit sig till struphuvudet (larynx). Kall luft underlättar andningen. Om barnet har mycket svårt att andas kan det behöva sjukhusvård.

 • RS-virus hos spädbarn

  Infektionen kan vara livshotande för de minsta.

  RS-viruset, som just nu ger vanliga förkylningssymptom hos vuxna kan vara livshotande för spädbarn. Skydda din baby mot smittan och uppsök läkare om hen blir sjuk.

 • HPV och livmoderhalscancer

  Vet du vad det omdebatterade vaccinet skyddar mot?

  Livmoderhalscancer (cervixcancer) är den vanligaste gynekologiska cancerformen i världen. I Finland är dock livmoderhalscancer relativt ovanlig, till stor del tack vare effektiv screening med s.k. papa-prov. I Finland diagnostiseras mellan 150 och 175 nya fall per år.

 • Mässling

  Mässling är en potentiellt dödlig infektionssjukdom.

  Mässling är en mycket smittsam och potentiellt dödlig infektionssjukdom, som förorsakas av ett paramyxovirus. Idag har de flesta finländare skydd mot sjukdomen, tack vare MPR-vaccinet. Om man är ovaccinerad och misstänker att man har blivit smittad ska man kontakta sin hälsovårdscentral. Det samma gäller barn som bara har fått den första vaccinsprutan. Upp till en vecka efter smittotillfället kan man få vaccin eller antikroppar mot sjukdomen.

 • Stelkramp

  Trots modern sjukvård kan bakterien vara dödlig.

  Stelkramp (tetanus) är en infektionssjukdom som förorsakas av toxiner från bakterien Clostridium tetani. Trots modern sjukhusvård kan sjukdomen ha en dödlig utgång. Det bästa skyddet mot stelkramp är ett vaccin som är i kraft.

 • Laboratorieprov

  Förstå vad dina blodprov betyder.

  B-La? S-T4-V? U-BaktVi? Undrar du också vad förkortningarna på laboratorieblanketterna betyder, vad labbpersonalen har tänkt tömma dig på och vad läkaren har misstänkt när han har kruxat för just de proven? Här under hittar du förklaringar till en del av de förkortningar som förekommer på våra labblanketter.

Hälsa

 • Läkare som påpekar vikten borde också kunna erbjuda hjälp

  Hurdan hjälp erbjuds den som vill ha hjälp med sin övervikt?

  Många överviktiga berättar att vikten ofta tas upp inom hälsovården fastän besöket gäller något helt annat. Ändå kan det vara svårt att få hjälp när man vill ha det. Hur ska läkarna egentligen göra? Vi frågar specialläkare Milla Rosengård-Bärlund.

 • Träning som är kul!

  Om du hör ordet motion eller träning, vad tänker du på då?

  Om du hör ordet motion eller träning, så vad tänker du på då? Är ordet negativt laddat? Är det skolidrotten där du blev vald sist? Är det blod, svett och tårar eller tråkig träning som aldrig tar slut? Isåfall är det dags att tänka om.

 • Nytt superantibiotikum utvecklas av forskare

  En molekyländring har gjorts i vancomycin.

  Forskare har gjort en molekyländring i vancomycin, ett centralt antibiotikum vid behandling av svåra infektioner, uppger FNB. Enligt forskarna gör den nya strukturen det svårt för bakterierna att utveckla resistens.

 • Ser ditt barn på nätporr?

  Allt yngre barn porrsurfar, vissa blir beroende.

  I Sverige är medelåldern för pojkar att första gången medvetet börja konsumera pornografi 12.3 år. De yngsta som uppger att de sett nätporr går på förskolan.

 • Synskadades förbund bekymrat: Man kan inte längre få service av människor

  Kritik mot att biljettförsäljningen upphör i tågen.

  Synskadade är bekymrade över att biljettförsäljningen inom kollektivtrafiken i huvudstadsregionen försvinner. Ordförande för förbundet finlandssvenska synskadade, Sune Huldin, ser det här som ett led i en samhällsutveckling där service som ges av människor minskar. Och det här drabbar synskadade.

 • Ta vara på din sömn!

  Publikens kommentarer om sömn och sömnlöshet.

  Vi frågade er om hur ni sover. Här är era kommentarer och råd kring sömnlöshet.

 • Sömnbrist tär på hjärnan och kroppen

  Speciellt immunsystemet försvagas om du lider av sömnbrist.

  Stresshormoner håller dig vaken. Om du stressar och belastar hjärnan eller gör fysiskt tungt jobb har du ofta stresshormoner kvar i blodet. Då kan det vara svårt att få sömn, säger Tarja Stenberg, sömnforskare vid Helsingfors universitet.

 • Om vi inte sover dör vi

  Viktigt att sova bra på natten för att må bra på dagen.

  Hur vi sover på natten påverkar starkt hur vi mår på dagen – och i livet. Tillfällig sömnlöshet är vanligt och inget att oroa sig för, men om sömnlösheten blir långvarig finns det skäl att söka hjälp. En god sömnhygien med regelbundna vanor hjälper de flesta, i vissa fall kan finnas anledning att låta undersöka sig på en sömnklinik.

 • Är vila nästa stora trend?

  Människan behöver sömn, vila och aktivitet i rätt balans.

  En sömnlös längtar efter sömn, en stressad längtar efter vila. Vi behöver en bra balans mellan sömn, vila och aktivitet. Men hur ska vi uppnå balansen?

 • Bihåleinflammation

  Känn igen symptomen och lär dig vad du ska göra.

  Hur vet man om man har bihåleinflammation? Måste man alltid ta antibiotika för att bli av med den? frågar en läsare. Öron-, näs- och strupspecialisten Johan Hedström svarar.

 • Mykoplasmalunginflammation

  Långvarig hackhosta, feber, ansträngd andning och ovanlig trötthet kan vara tecken på en lunginflammation förorsakad av den lilla mikroben Mycoplasma pneumoniae. Diagnosen kan vara svår att ställa men är viktig för att patienten ska kunna få rätt sorts behandling.

 • Laryngit (”falsk krupp”) hos barn

  Så hjälper du ett barn med andnöd.

  Skällande hosta och andningssvårigheter i samband med en förkylning betyder att infektionen har spridit sig till struphuvudet (larynx). Kall luft underlättar andningen. Om barnet har mycket svårt att andas kan det behöva sjukhusvård.

 • RS-virus hos spädbarn

  Infektionen kan vara livshotande för de minsta.

  RS-viruset, som just nu ger vanliga förkylningssymptom hos vuxna kan vara livshotande för spädbarn. Skydda din baby mot smittan och uppsök läkare om hen blir sjuk.

Nyligen publicerat - Hälsa