Hoppa till huvudinnehåll

Förbättra inlärningen redan i dagis

Färgbad vid Kuntsis museum i Vasa
Färgbad vid Kuntsis museum i Vasa Bild: Yle/ Malin Hulkki klotta

I Esbo planerar man att ansöka om EU-finansiering för ett samarbete med Rødovre kommun i Danmark under temat "science" för de svenskspråkiga daghemmen. Tanken är att både höja personalens kunnande och att hjälpa barnen att bli bättre på vetenskapliga ämnen.

Barbro Högström, utbildningsdirektör i Esbo med bl.a. ansvar för svensk dagvård, ser fram emot ett eventuellt samarbete.

- Vetenskap är ju ett sådant område som väcker intresse. I Danmark har man i regeringsprogrammet lagt upp mål om att förbättra inlärningsresultaten i vetenskapliga ämnen, och då har man tänkt att man börjar tidigt. Barnets inlärning börjar senast då det föds, säger Högström.

Använd utmanande språk och begrepp

Högström är noggrann med att poängtera att det inte handlar om att ta in undervisning i daghemsverksamheten. Hon tycker däremot att vi skall understöda barnets naturliga nyfikenhet. Hon säger att det är de vuxnas ansvar att se till at barnet får stimulans och att dess spontana nyfikenhet blir tillgodosedd.

-Det är väldigt viktigt att man som vuxen är medveten hur man stöder barnets språk- och tankeutvecklig. Som vuxen måste man veta hur man talar med barn. Det är bra att använda ett språk som delvis är litet för svårt för barnet så att det blir utmanande, och så att barnet lär sig begrepp för vad det vill tala om och fundera kring.

Högström vill påminna om att barnets närmiljö ger otaliga möjligheter att iaktta olika fenomen.

- Gå ut i skogen och titta på det som finns i omgivningen, och se till att du själv har tillräckligt med kunskap för att ge barnet de rätta begreppen. Var till exempel observant på när vattnet fryser till is och fundera tillsammans med barnet på vad det är som händer. Var lyhörd för vad barnet vill lära sig, uppmuntrar Högström.

Högström menar att man har en enorm resurs i dagvården när det gäller att förbättra inlärningsresultaten i Finland. Hon hoppas på att man i framtiden skall bli bättre på att kunna utnyttja leken och se på barnets eget lärande.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen