Hoppa till huvudinnehåll

Kortare vårdköer i Vasa sjukvårdsdistrikt

Parkering VCS
Parkering VCS Bild: YLE/Sofi Nordmyr vasa centralsjukhus

Vårdköerna har blivit kortare i Vasa sjukvårdsdistrikt. Det visar statistik från Institutet för hälsa och välfärd, THL.

I Vasa sjukvårdsdistrikt hade tre procent väntat på vård i mer än tre månader och 0,2 procent hade stått i vårdkö över sex månader. I hela landet var det 13 procent som stått i vårdkö längre än tre månader och 1,4 procent längre än sex månader.

Vasa sjukvårdsdistrikt är sämre i jämförelse med övriga landet då det kommer till hur länge det tar innan remisser behandlas. Det här menar distriktet att beror på fel i datasystem.

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse antecknar resultatet för kännedom på sitt möte i morgon tisdag.

Läs också