Hoppa till huvudinnehåll

Tränarna vet inte alltid bäst

Målområde på sportplan.
Målområde på sportplan. Bild: YLE/Rolf Granqvist idrottsanläggning

Enligt en enkät som föräldrar, tränare och idrottare fyllt i på svenska.yle.fi verkar tränarna veta för litet om idrottsskador och ätstörningar bland unga idrottare. Senaste 20 åren har överbelastningsskador bland unga ökat, säger en idrottsläkare.

Föreningarna har inte råd att betala för kunniga tränare

För att få åsikter om elitsatsningar och talangskolor i idrottsföreningarna i Finland gjorde Radar en enkät på webben. Nästan hälften av alla tränare och föräldrar som svarat på enkäten tycker att tränarna i Finland inte har tillräckliga kunskaper om idrottsskador.

– Unga som gymnastiserar tränas ofta av sådana som är bara ett par år äldre. Dessa ungdomar har ingen aning om belastningsskador med mera. Föreningarna har inte råd att betala för kunniga tränare, säger en förälder i enkäten.

Idrottsläkaren Eero Hyvärinen säger att för ensidig träning i unga år kan leda till överbelastningsskador.

idrottsläkaren Eero Hyvärinen
Idrottsläkare Eero Hyvärinen. idrottsläkaren Eero Hyvärinen Bild: Yle/Johan Gullmets eero hyvärinen

– Eftersom man har börjat träna mer i unga år så har överbelastningsskador i ryggen och knäna ökat. Det beror främst på att man har tränat för ensidigt och kanske litet fel.

Enligt Hyvärinen har de här överbelastningsskadorna ökat under de senaste 20 åren.

Dåliga kunskaper om ätstörningar

Både föräldrar och tränare som svarat på enkäten anser att alla tränare inte vet tillräckligt om ätstörningar.

Har tränat trots skador

  • Bland alla som svarat på svenska Yles enkät uppger närmare hälften att det finns tränare som inte borde vara tränare.
  • 6 av alla 15 tränare som svarat på enkäten tycker att de inte har tillräckligt med kunskap om ätstörningar. Nästan hälften av föräldrarna som svarat på enkäten säger att tränarna inte vet tillräckligt om ätstörningar.
  • Av de aktiva idrottarna säger 7 av 16 att de tränat eller tävlat trots att de varit skadade eller sjuka. Många påpekade ändå att man för det mesta kan träna någonting även om man har en skada.
  • Svaren till enkäten samlades in via svenska.yle.fi. Totalt 92 personer eller 15 tränare, 46 föräldrar, 16 idrottare och 13 före detta idrottare samt 2 andra personer med insyn i idrott svarade på enkäten.

På landslagsnivå verkar situationen vara bättre än på lägre nivåer. Detta verkar både föräldrarna och tränarna själva vara överens om.

Hälften av alla som svarat på enkäten säger att ”det stämmer helt” eller ”stämmer för det mesta” att idrottarna rangordnas i föreningen.

Enligt enkätens resultat rangordnas idrottarna i samma utsträckning oberoende vilken nivå på idrotten det gällde eller i vilka åldersklasser.

Svaren föreslår ändå en skillnad mellan olika grenar. I till exempel fotboll och ishockey tyckte fler att idrottarna rangordnas än i till exempel orientering och skidåkning.

– Det borde finnas två alternativ för varje åldersgrupp. De som vill satsa hårt och de som nu vill fortsätta för att röra på sig. Men ofta fallerar det ju på både brist på deltagare och ledare. Det blir ofta så att de som inte vill satsa stenhårt blir utan grupp att vara med i. Vilket ju är erbarmligt dåligt för den allmänna folkhälsan, säger en tränare.

Lyssna på hela programmet Radar om elitidrott för unga.

Läs också:

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle