Hoppa till huvudinnehåll

De äldre ökar mest på Facebook

Yle Nyheter har utrett hur många finländare i olika åldersgrupper som använder Facebook.

Statsitikcentralen kom i fjol fram till att ungefär hälften av finländarna har ett konto i något socialt nätverk på webben. Bland folk i åldern 16-24 år är andelen hela 90 procent.

Yle Nyheters finska redaktion utredde tillsammans med experten på sociala medier Harto Pönkä hurudan åldersfördelningen är bland finländarna på Facebook. Uppgifterna baserar sig på Facebooks egna uppgifter som jämkats med Statsitikcentralens undersökning.

På basen av Yles utredning verkar det som om 21-åringarna är den största åldersgruppen på Facebook följda av 23- och 24-åringarna.

Av någon orsak är Facebook mindre populärt bland 25- och 26-åringarna jämfört med dem som är yngre och äldre än så.

Överlag minskar användningen av Facebook ju äldre åldersklasser man granskar. Men den största proportionella ökningen är bland 40-64-åringarna. Användningen av Facebook har ökat med hela 40 procent på 1,5 år i åldersgruppen 64 år.

Tilläggsuppgifter och information om metodiken finns på Harto Pönkäs blogg.

Läs också (på finska):
Katso, kuinka moni ikäisesi suomalainen on Facebookissa

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes