Hoppa till huvudinnehåll

Miljardstöd för anpassning till nya svaveldirektiv

Illustration av importhamnen
Illustration av importhamnen Bild: Gasum Oy liquid natural gas

Staten borde stöda industrins anpassning till EU:s nya svaveldirektiv med upp till 1,8 miljarder euro under en femårsperiod. Stödet skulle delas ut bland annat för investeringar i miljövänligare fartyg och för att bygga ut distribution av flytgas.

Stödet skulle delas ut för investeringar i miljövänligare fartyg och för att bygga ut distribution av flytgas. Också den del av exportindsutrin som direkt drabbas av de nya direktiven skulle få del av stödet. Rapporten innehåller inga helt nya förslag utan är en sammanställning av stödåtgärder som redan tidigare diskuterats på olika håll.

Arbetsgruppen som letts av kanslichef Erkki Virtanen räknar med att stödet delvis kan finansieras med EU-pengar i form av region- och miljöstöd. Men arbetsgruppen gör ingen uppskattning av hur stor EU:s andel av stödet kunde vara.

Alla stödåtgärder som föreslås av gruppen måste förhandsgranskas och godkännas av EU-kommissionen, eftersom den här typen av stöd inte är tillåtna enligt nuvarande direktiv.