Hoppa till huvudinnehåll

Wallin: Ingen omkörningsfil för pälsförslaget

Riksdagen besluter på tisdag hur behandlingen av medborgarinitiativet om förbud mot pälsfarmning ska behandlas i riksdagen. Talmanskonferensen besluter då om när remissdebatten inleds, och till vilka utskott initiativet ska remitteras. Åtminstone jord- och skogsbruksutskottet och grundlagsutskottet behandlar ärendet.

Talmanskonferensen ska av allt att döma också ta ställning till om alla riksdagsmän till sist ska få ta ställning förslaget, eller om initiativet begravs tidigare. Motionen om samkönade äktenskap kom ju nyligen inte längre än till utskottsbehandlingen, och stupade med rösterna 9-8. Medborgarinitiativet lär bli ännu mer illa behandlat i jord- och skogsbruksutskottet. Föga förvånande vore det om förslaget om förbud inte avvisas med rösterna 16-1.

Lagförslag och motioner som inte stöds av utskottsmajoriteten förs enligt riksdagens regler inte för avgörande till plenisalen. Förre försvarsministern Stefan Wallin (SFP) som kontrasignerade lagförslaget om medborgarinitiativ vill inte att initiativet får en specialbehandling. Alltså borde försöket till förbud få dödsstöten i utskottet.

Ingen tvåvåningslagstiftning

- Vi måste akta oss för tvåvåningslagstiftning. Vi har regeringens propositioner, ledamöternas motioner och medborgarinitiativ. Det är viktigt att alla behandlas likvärdigt, och vi inte har omkörningsfiler i lagstiftningen, säger han.
Riksdagens regler kan få medborgarna som har tecknat sina namn att känna stor besvikelse.

- Om initiativ efter initiativ faller i startrutan urholkas initiativets trovärdighet och folks iver att samla namn. Det varnade vi i SFP för då initiativet instiftades, det finns en risk att det motverkar sitt syfte. Det som ska bli en ytterligare dimension på demokratin kanske i själva verket slår tillbaka, eftersom initiativen förfaller om de är omöjliga att förverkliga, säger Wallin. Men han ser ingen risk för ett ökat politikerförakt, till exempel. Hur det går för initiativen avgörs av politisk bärkraft och juridisk relevans.

- Om en fråga inte har politiskt stöd är det ju bara rimligt att politikerna inte duperas bara för att det handlar om ett medborgarinitiativ, säger Stefan Wallin.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes