Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsgrupp ska få ordning på Raseborgs kosthåll

Martin Glader ordförande i Pojo kyrkoby byförening
Martin Glader är ordförande för den nya arbetsgruppen. Martin Glader ordförande i Pojo kyrkoby byförening Bild: Yle/Christoffer Westerlund pojo kyrkoby byaförening

Raseborgs stad har i långa tider stampat på stället beträffande var och hur mat för skolor, daghem och åldringshem ska tillredas. Två stora utredningar har gjorts med inga beslut har kunnat fattas utgående från dem.


Nu tar direktionen för intern service tag i saken. En arbetsgrupp har tillsats för att leverera användbart beslutsunderlag.

Martin Glader fungerar som ordförande i arbetsgruppen. Lisbeth Lindström från SDP är viceordförande och av tjänstemännen medverkar Catharina Lindström och Tove Damén-Wikholm i arbetsgruppen.

Glader säger att det i de två tidigare utredningarna finns mycket användbar information som nu ska sammanställas. Uppgifter om råvarukostnader, personalkostnader och transportkostnader ska sedan presenteras.

Ett stort centralkök som tidigare övervägdes, är enligt Glader inte längre aktuellt i Raseborg. Nu ska man istället försöka förenhetliga tillredningen av mat i de olika köken.