Hoppa till huvudinnehåll

Rytmstörningar - extraslag

Man tar pulsen på sin handled.
Man tar pulsen på sin handled. Bild: YLE/Jessica Edén webbdoktorn

Är extraslag farliga om man annars är frisk?

Hjärtläkaren svarar.

Hos en för övrigt frisk person är extraslag i allmänhet ofarliga. Vad det handlar om är en störning i hjärtats elektriska rytm, vilken också ger upphov till en mekanisk förändring i hjärtat.

Det extra slaget kommer ofta direkt efter ett normalt slag, innan kamrarna har hunnit fylla sig ordentligt. Detta tilläggsslag känner vi därför svagt eller inte alls.

Efter tilläggsslaget följer en längre paus, under vilken det hinner rinna mera blod till kamrarna än mellan två normala slag.

Ett hjärta som är friskt och som har fyllts med en onormalt stor blodvolym gör en kraftigare sammandragning och det är denna senare, kraftiga sammandragning vi känner av. Den längre pausen mellan extraslaget och följande sammandragning kan kännas som att hjärtat hoppar över ett slag.

Ett eller flera extraslag kan uppkomma vid enstaka tillfällen eller mera regelbundet.

Stress, nattvak, tobak, alkohol och kaffe förvärrar problemet.

Om extraslagen är alltför jobbiga kan också mediciner, främst betablockerare, komma i fråga.

Varför slår hjärtat snabbare när man lägger sig ner?
Vilka rytmstörningar är farliga?
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Läs också

Webbdoktorn