Hoppa till huvudinnehåll

Hur ta hand om de äldre i Sibbo?

blankett för medicin
De äldres välmående i Sibbo ska utvecklas under de näramste 3 åren. blankett för medicin Bild: Bild: Ludovic Di Orio/Goodshoot.com. åldringar

Sibbo kommun förbereder som bäst det så kallade äldrepolitiska programmet fram till 2016 och hoppas på att så många kommuninvånare som möjligt skulle svara på enkäten.

Genom att svara på enkäten kan man påverka de äldre kommuninvånarnas framtid i Sibbo.

Programmet kommer att innehålla riktlinjer för vad man vill uppnå genom att främja välmåendet hos de äldre, på vilket sätt detta ska ske och under vilken tidsperiod.

Invånarenkäten genomförs under mars månad. Man kan svara elektroniskt i biblioteket eller i Sockengården.

Enkäten finns också i pappersform på hälsostationerna, biblioteken och i kommunens Info i Sockengården.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland