Hoppa till huvudinnehåll

HNS: Ge mer tid för Sote-reformen

droppställning
Lyssna mer på hur kommunerna vill ha sjukvården ordnad, säger styrelsen för HNS i ett utlåtande till finansministeriet. droppställning Bild: YLE/Rolf Granqvist infusion

Idag röt styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till om reformen inom social- och hälsovården.

Den konstaterade att reformen behöver mer tid och att man inte kan göra förändringar enligt en och samma modell över hela landet. Man vill att staten ska lyssna mer på kommunerna så att kommunerna ska själva ska säga vad som är bäst och ändamålsenligast för dem.

- Ingen annastans i världen har man så kategoriskt slagit ihop de olika sektorerna inom social- och hälsovården, står det i det utlåtande som styrelsen nu ska ge till finansministeriet.

Dessutom vill styrelsen se att HNS och HUCS bibehålls som en enda enhet.

De föreslagna fem specialansvarsområdena, de så kallade erva-områdena, vill styrelsen att ska basera sig på universitetssjukhusen och deras nätverk.
Erva-områdena ska ansvara för bland annat den högt specialiserade sjukvården och ska samordna social- och hälsovården i sina områden.

Styrelsen hade sitt möte idag.

En arbetsgrupp som utrett social- och hälsovårdens servicestruktur föreslog i mitten av januari att Finland ska övergå till en modell med två nivåer som arrangerar social- och hälsovården. Arbetsgruppen anser att befolkningsunderlaget för de planerade social- och hälsovårdsområdena ska vara minst 50 000 - 100 000 invånare.

Kommuner med mindre än 20 000 invånare får inte alls producera social- och hälsovårdstjänster utan måste vara med i ett större social- och hälsovårdsområde.

I mitten av januari gav en oenig arbetgrupp utlåtande om reformen