Hoppa till huvudinnehåll

Nöjda klienter vid hvc i Karis

Karis hvc fick gott betyg i en färsk enkät. Bild: Yle/Marga Sandström karis hälsovårdscentral

Klienterna är nöjda med vården vid Karis hälsovårdscentral och inom munhälsovården vid Pojo hälsovårdscentral. Det visar en färsk enkät.

Det visar en enkät som vårdföretaget Mehiläinen Oy gjorde på eget initiativ ifjol. En liknande undersökning gjordes också år 2010.

De som använde sig av vården var på det stora hela nöjda eller mycket nöjda med servicen och hur vårdlokalerna ser ut.

Det sämsta betyget gav frågan om hur väl den överenskomna mottagningstiden höll. Här tycker 75 procent av tiden höll, men det framkommer inte av enkäten hur länge den missnöjda 25 procenten tvingades vänta på att få vård.

Nio av tio av dem som svarade på enkäten tycker att personalens bemötande var professionellt (91 procent) och att det går lätt att få kontakt med hälsovårdscentralen (86 procent).

Grundtrygghetsnämnden behandlar frågan på torsdag (14.3). Förslaget är att man nästa gång man gör en enkät också frågar om patienterna har fått service på sitt eget modersmål - alltså på svenska eller finska.

Läs också