Hoppa till huvudinnehåll

Gamla soptippar är fortfarande problembarn

Bild: Yle/ Helena Rosenblad munkka soptipp

Gamla stängda soptippar belastar fortfarande miljön i Raseborg.

Grund- och ytvattenprover som har tagits vid Österby avstjälpning visar att tippen belastar miljön. Samma gäller för den stängda soptippen i Tenala, Åminnefors före detta avstjälpning och återvinningsplan och den stängda avstjälpningen i Svartå.

Till exempel i Åminnefors konstaterades lösningsmedel och polyaromatiska kolväten (PSH) och i Svartå höga halter fosfor och järn samt i ett grundvattenprovrör lösningsmedel.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland