Hoppa till huvudinnehåll

"Ett utmärkt val"

Jan-Peter Paul.
Jan-Peter Paul. Bild: Yle ekonomi,jan-peter paul

- Jag tycker att det är viktigt att han kommer från Latinamerika. Det andra viktiga är att han hör till jesuitorden. Det betyder att han till naturen och till sin utbildning och ideologi är religiöst konservativ och kommer att följa de traditionella katolska tron och frågorna som gäller det, säger Jan-Peter Paul, docent och aktiv inom den katolska kyrkan.

- Han har i sitt arbete i synnerhet varit ansvarig för familjen och kommer att stärka de normala familjerna, man och kvinna och barn. Jag tror att det kommer att vara mycket starkt i hans arbete och han har motsatt sig den så kallade liberala teologin i Latinamerika och hållit fast vid den traditionella linjen, mot abort, mot eutanasi och mot äktenskap mellan samma kön, säger Paul.

Den nye påven kommer från en mycket fattig familj, hans pappa var järnvägsarbetare och han har själv alltid levt mycket anspråkslöst, berättar Paul.

- Jag tror att den nya påven kommer att arbeta för att stärka kyrkans roll mot det materialistiska konsumtionssamhället. Han kommer att gå tillbaka till den katolska kyrkans grundsatser. Det är ett steg i att befästa tron i världen och på sätt och vis skapa en ny markering baserad på de traditionella katolska värderingarna, säger Paul.

Att den nya påven kommer från Latinamerika betyder att man sträcker ut handen mot det område i världen där man har den största tillväxten av katoliker, de flesta katoliker bor i Latinamerika. Man ser vikten av Latinamerika och av Afrika och de andra kontinenterna.

Paul tror att Europa har förlorat sin ställning som centrum för religionen, den stora tillväxten finns i Latinamerika.

De största utmaningarna för den nya påven tror Paul att blir att ideologiskt slå fast kyrkans linje och det finns också praktiska problem som gäller hela problematiken med pedofilin och ekonomiska frågor och operativa och praktiska frågor.

- Skillnaden mellan den nya påven och Ratzinger som avgick är enorm, säger Paul. Ratzinger var en akademiker, en intellektuell, en professorstyp, en gammal man och en europé som upplevde nazismen. Nu talar vi om en person som kommer från en mycket fattiga förhållanden, som har levt ett mycket anspråkslöst liv, egentligen i fattigdom hela sitt liv.

- Jag tycker att det är ett utmärkt val av påve, säger Jan-Peter Paul.

Läs också