Hoppa till huvudinnehåll

För dyr vård i Raseborg igen

Grundtryggheten blev i fjol dyrare än beräknat i Raseborg. Bild: Yle/ Maria Wasström ekenäs hvc

Grundtryggheten i Raseborg blev ifjol betydligt dyrare än beräknat. Det är bland annat dyr sjukhusvård och ett nytt sätt att budgetera semesterlöner som leder till överskridningarna.
Trots att staden ifjol beviljade miljoner i tilläggsanslag till vården räcker det inte till och underskottet blir över 3 miljoner euro.

I år finns inte längre någon uppdelning mellan grundtryggheten och grundtrygghetsproduktionen. Men enligt uppdelningen ifjol blev grundtryggheten 1,7 miljoner euro dyrare än budgeterat medan grundtrygghetsproduktionen blev 1,6 miljoner euro dyrare än beräknat.

Svår nöt att knäcka

Grundtryggheten innehåller allt som staden köper utifrån, till exempel sjukhusvård och vården av privata producenter som Mehiläinen. Grundtrygghetsproduktionen är stadens egen vård, till exempel Ekenäs och Pojo hälsostationer, Vårdavdelningarna, den egna äldreomsorgen samt socialtjänsterna.

Raseborg har en svår nöt att knäcka. Många invånare är äldre än 75 år och antalet äldre kommer bara att öka i framtiden. Samtidigt är invånarna i staden friskare än i medeltal i landet, men det här märks inte alls i siffrorna för den dyra specialiserade sjukvården.

Av alla kommuner inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt använder invånarna i Raseborg procentuellt sätt mest specialsjukvård. På andra plats kommer Hangö stad och tredje plats Lojo stad.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland