Hoppa till huvudinnehåll

Finlands Bank räknar med långsam återhämtning

Bild: Yle liikanen erkki

Finlands Bank fortsätter räkna med en mycket långsam global tillväxt på drygt 3 procent under 2013.

Chefdirektör Erkki Liikanen konstaterar att avveckling av skuldsättningen, hög arbetslöshet och strama finansieringsvillkor i de krisdrabbade länderna fortfarande dämpar den ekonomiska tillväxten. I Europa är arbetslösheten fortsatt hög och produktionen väntas först 2015 nå samma nivå som före finanskrisen.

Finlands Bank utgår i prognosen från att de finansiella och strukturpolitiska åtgärderna i krisländerna genomförs framgångsrikt och att förtroendet fortsätter att öka. Den ekonomiska återhämtningen sker stegvis då bostadspriserna i krisländerna slutar sjunka, banksektorn saneras och den privata skuldsättningen avtar. Samtidigt finns det nedåtrisker som kan realiseras om den sköra stämningen på finansmarknaden bryts.

Inflationen i euroområdet har sjunkit under 2 procent i takt med att ökningen i energi- och livsmedelspriserna har avtagit och den svaga ekonomiska utvecklingen har fortsatt.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes