Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors misslyckades med mentalvårdsmål

Mentalvårdspatienter bor bland annat i Aurora sjukhus. Bild: YLE/Fred Wilén reception

Helsingfors har misslyckats med målsättningen att slussa mentalvårdspatienter vidare från sjukhusvård till stödboende inom sex månader. År 2012 hade staden som mål att ingen ska behöva vänta över ett halvt år på en plats på ett stödboende men trots det hände det här 27 gånger i fjol.

Biträdande stadsdirektör Laura Räty, som ansvarar för social- och hälsovården, säger att problemet är att det finns för få stödbostäder och därför ska staden nu öka utbudet.

- Den största utmaningen är att få fler bostäder att hyra ut för personer som behöver stöd men som inte behöver bo på sjukhus. Ett sätt vore att ta av stadens hyresbostäder.

"Vårdkulturen förändras"

Laura Räty säger att det just nu pågår en förändring i kulturen när det gäller vården av mentalvårdspatienter. Tidigare var det brukligt att man bodde på sjukhus, men så är det inte längre.

- Jag är av den åsikten att ingen ska behöva bo på sjukhuset och vi håller nu på att åtgärda den här bristen. Arbetet fortsätter och jag anser att vi har lyckats.

På vilket sätt har ni lyckats då målsättningen gällande det här inte har uppfyllts?
- Vi har lyckats bra i den meningen att vi har hittat stödbostäder åt en del av dem som har bott på sjukhus.

Stadsfullmäktige i Helsingfors behandlade på onsdag de målsättningar som olika verk hade misslyckats med att uppfylla i fjol. De misslyckade målsättningarna inom social- och hälsovården påtalades i flera kritiska inlägg av politiker från olika partier.

En annan målsättnining inom hälsovården där staden misslyckades 2012 var att slussa vidare patienter från dyr specialvård inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) till stadens sjukhus inom två dygn. Väntetiden var i medeltal fyra dygn och i sista hand innebär det här ökade kostnader för staden och skattebetalarna. Räty är ändå stolt över hur staden har skött saken.

- Jag är stolt över att staden har lyckats få ner den här väntetiden genom ett förfarande där staden är tvungen att betala en fördröjningssumma till HNS om patienter hålls för länge inom specialsjukvården. Pengar motiverar tydligen till att förkorta köerna.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen