Hoppa till huvudinnehåll

"Katolska kyrkan måste slopa celibatet för präster"

Inom den katolska kyrkan finns många som vill förnya kyrkan. Särskilt på Irland har reformisterna ett brett stöd. Där har kyrkan förlorat medlemmar efter många uppslitande skandaler där katolska präster har sexuellt utnyttjat barn.

- Vi vet så lite om vår nya påve, men det vi vet är mycket uppmuntrande. Att han har valt namnet Franciskus visar att han vill jobba för de fattiga och genomföra reformer som Franciskus av Assisi gjorde i tiderna.

Det säger Brendan Hogan, katolsk präst i en liten församling långt ute på landsbygden i västra Irland. Han är förgrundsgestalt för reformisterna på Irland, en rörelse som en fjärdedel av alla katolska präster har anslutit sig till. På Irland finns 4 500 präster och uppemot 2 miljoner irländare besöker kyrkan regelbundet.

Celibattvång leder till brist på präster?

En stor fråga för reformisterna är att avskaffa kravet på celibat som de katolska prästerna är tvungna att följa. Enligt Hogan måste det bli frivilligt för präster att leva i celibat, i annat fall blir det helt enkelt brist på präster.

- Om tjugo år kommer vi inte att ha många präster på Irland om vi inte slopar celibat-tvånget, menar Hogan.

Till exempel tror han att hans by blir utan präst när han går i pension, då det helt enkelt inte finns unga ersättare.

Reformisterna vill också förnya sexuallärorna i en mer tillåtande riktning, till exempel gällande preventivmedel. Brendan Hogan menar att de katolska lärorna är för konservativa för dagens värld, vilket har lett till att kyrkan förlorar medlemmar.

Kvinnornas ställning

En annan fråga som reformisterna försöker förnya är kvinnornas ställning inom katolska kyrkan.

- Vi måste få med kvinnorna i beslutsfattandet på alla nivåer och i framtiden kanske tillåta kvinnopräster, menar Hogan.

På Irland har katolska kyrkan drabbats hårt av sexskandalerna och det är inte underligt att en fjärdedel av alla präster är reformister. Enligt Hogan är det grundläggande problemet att katolska kyrkan är så hierarkisk. De två senaste påvarna Johannes Paulus och Benediktus var konservativa och har levt utan kontakt med gräsrötterna. Därför har de inte tagit itu med skandalerna som har skakat kyrkan.

Trots att 76-åriga Jorge Mario Bergoglio också är konservativ gällande sexualitet och andra katolska läror, så tror Hogan att han kan bli en påve som förändrar kyrkan eftersom han har en bättre uppfattning om hur vanliga människor lever och tänker.

- Det är betydelsefullt att Franciskus inte har kopplingar till Rom. Som utomstående kan han kanske förändra Vatikanen.

Hogan hoppas att den nya påven för den katolska kyrkan mot mitten.

- Vi har prövat den konservativa politiken och förlorat anhängare världen över. Jag tror att den nya påven är mer moderat, Han försöker ena kyrkan och försonas. Han kommer att driva kyrkan i en ny riktning, säger den Brendan Hogan katolsk präst och ledande reformist på Irland.