Hoppa till huvudinnehåll

Snålblåst på Kimitoön

Bild: Yle vindkraft

Debatten om vindkraften går het på Kimitoön. Men så planeras det också mycket vindkraft på ön i Åbolands skärgård. Nätdiskussionerna är tidvis väldigt hätska men än så länge hälsar kimitoborna på varandra i affären.

På tekniska chefen Lars Nummelins kontor pågår utredning och planläggning för fem vindparker på Kimitoön med inalles ungefär 50 möllor.

Lars Nummelin, teknisk chef på Kimito
Lars Nummelin, teknisk chef på Kimito Bild: Jonna Nupponen/YLE lars nummelin
Det finns ytterligare två planer till som inte är så långt komna. Det är de goda vindförhållandena på Kimitoön som fått vindkraftsentreprenörerna att flockas. Men alla planer blir knappast verklighet, tror Lars Nummelin.

- Inom överskådlig framtid, säg en fem till sju år framåt, tror jag att Kimitoön kan ha som mest 40 vindmöllor, säger han.

Därefter kommer överföringskapaciteten ut i elnätet emot. Innan elnätet byggs ut kan inte heller vindkraften bygga ut hur mycket som helst.

Motstånd i Västanfjärd

Byrådet i Västanfjärd har tagit ställning mot vinkraftsplanerna i byn. Vinkraften tillför inte byn och orten något, resonerar man. Det är som att ge bort sin skärgård gratis till entreprenörer som far iväg med både pengarna och elen någon annanstans.

- Det är motvind lite på alla orter just nu. När man bara får de negativa delarna, till exempel att fastighetens värde sjunker, är det svårt att bli motiverad, säger byrådsordförande Kenneth Lindroos.

I Västanfjärd driver Anne-Liisa Palmu pensionatet Villa Felix.

Anne-Liisa Palmu, företagare på Kimito
Anne-Liisa Palmu, företagare på Kimito Bild: Jonna Nupponen/YLE anne-liisa palmu
Hon ser frågan ur turistföretagarens synvinkel och vill inte ha vindkraft till byn.

- Vad är det för framsteg om ön omvandlas till ett maskinrum, undrar hon.

Förutom de olägenheter i form av buller och skuggor som vindkraftverken för med sig undrar Anne-Liisa Palmu hur Kimitoön skall säljas till turister i framtiden. Öns trumfkort är den lugna och ställvis orörda naturen. Det spolieras om man bygger vindkraft i snart sagt varje vik.

Lantbrukare för vindkraft

Den största vindparken på Kimitoön planeras i Nordanåskogarna, där Anders Abrahamsson har marker.

Anders Abarahamsson, jordbrukare i Kimito
Anders Abarahamsson, jordbrukare i Kimito Bild: Jonna Nupponen/YLE radar
Parken blir om den förverkligas som störst 30 kraftverk stor, som minst blir det 20 möllor. På det område som planläggs för vindparken finns allt som allt 42 markägare, som enligt avtal alla skall få ersättningar i form av arrende, oberoende av möllornas placering.

För lantbrukare i skärgården är det arrende som vindkraftverk på ägorna kan ge en krasst ekonomisk fråga.

- Det kan ge en möjlighet att övergå från att måsta jobba vid sidan av jordbruket till att kunna satsa heltid på jordbruket. Det är en stor sak för många lantbrukare, säger Abrahamsson.

Blir Nordanå-Lövböle vindparken inte av blir det att återgå till ritbordet för Anders Abrahamsson. Lantbruket bär sig inte som ensam inkomstkälla.

- Då får jag börja kläcka nya idéer att reta sommargäster med, skrattar han. Jag får bli kreativ på andra sätt.

Vad får kommunen?

Många av motståndarna till vindkraftsetablering i kommunen frågar sig vad det goda är som vindkraften förväntas föra med sig. Fastighetsskatten från vindkraftverken tillfaller kommunen, men stora summor handlar det inte om. Enligt sfp-politikern Annalena Sjöblom räknar man med en fastighetsskatt på mellan 10 och 15 tusen euro per mölla i Kimito. Den summan sjunker dock ganska snabbt, då vindkraftverken sjunker i värde med ålder.

Sjöblom säger också att det finns förhoppningar om arbetsplatser. Vindkraftverkens service och underhåll kräver personal. För Kimitoön som har en arbetslöshet på 12 procent är all nyetablering i kommunen välkommen.

Men någon grönare eller för den delen billigare el kan kommuninvånarna inte se fram emot. Däremot kanske möllorna kunde bli en turistattraktion i sig. Det hoppas i varje fall jordbrukare Staffan Söderholm.

- Vi ordnar ”mönkijäsafarin” (fyrhjulingssafarin) i skogen. Jag tror många gärna skulle vilja köra och se vindkraftverk på riktigt nära håll, säger han.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle