Hoppa till huvudinnehåll

Alla har inte råd med skolböcker i andra stadiet

När 17-åriga Julia Have i höstas började studera till närvårdare fick mamman Mirja Have börja räkna slantarna extra noggrant. Hon har varit sjukpensionerad i 10 år och pengarna räcker nätt och jämnt till mat och boende:

- Jag funderade att hur vi ska klara det. Jag trodde ju först att man skulle kunna få begagnade böcker men vi har varken hittat sådana på internet eller någon annanstans.

Julia håller med: - Det finns några böcker på biblioteket men de är nästan alltid utlånade, berättar hon till TV-nytt.

Men Mirja och Julia hade tur. En diakonissa från Vanda svenska församling tog kontakt och berättade att kyrkan kunde stå för böckerna. Pengarna kommer från stiftelsen Tukikummit som samlar in pengar till förmån för barn och unga i mindre bemedlade familjer. Huvudmålet med pengarna har varit att stöda de ungas hobbyer men under de senaste åren har allt fler familjer börjat ansöka om pengar till barnens studier i gymnasiet och andra stadiet .

Kyrkan tar över där staten inte räcker till

Också Sari Nieminen vid kyrkans diakonifond har lagt märke till att kyrkan och frivilligorganisationer allt oftare tar över där som staten inte räcker till.

När hon arbetade vid en församling i Helsingfors träffade hon en familj där dottern tvingades avbryta gymnasiet eftersom pengarna inte räckte till. Gymnasieböcker kan kosta upp till 1 500 euro för hela gymnasietiden.

- Det är svårt att begripa att sådant kan hända här i Finland år 2013. Jag tycker att samhället borde stöda och betala åtminstone för en del läroböcker, säger Sari Nieminen, sekreterare vid Kyrkans diakonifond.

Den nuvarande regeringen utredde år 2011 möjligheten till gratis böcker i yrkesskolor och gymnasier. På grund av nedskärningar gick det hela i stöpet.

Undervisningsminister Jukka Gustafsson (SDP) har ändå lovat att man under våren 2013 fortsätter utreda frågan, trots att det inte finns några extra anslag för det. Däremot har det i statsbudgeten för år 2013 reserverats knappa 2 miljoner euro för att sänka avgifterna för själva studentexamen.