Hoppa till huvudinnehåll

"Tala med ditt barn om porr"

Anna Kolster är orolig över att allt yngre barn kommer åt pornografi på nätet Bild: Yle/Eva Frantz morgonöppet

- Vi vuxna kan inte bara välja att tro att barnen inte kommer i kontakt pornografi, för så ser verkligheten inte ut. Förr eller senare snubblar barn - också små barn - över nätporr. Så säger sexualterapeut Anna Kolster.

Enligt undersökningar har hälften av lågstadieeleverna och nära hundra procent av högstadieeleverna sett porr, berättar Kolster.

- Många små första- och andraklassister söker upp porr på nätet av ren barnslig nyfikenhet. De har hört något intressant ord och vill ta reda på vad det handlar om.

Det är också många riktigt små barn som bara snubblar över porr på nätet helt av misstag - de googlar något och kommer sedan in på något helt annat.

Genom att ge barnen telefoner som inte har tillgång till internet och sätta spärrar datorerna där hemma kan man kanske skjuta upp stunden när barnen kommer över porr, men helt kan man inte undvika den, menar Kolster.

- Det finns alltid nån kompis som har en telefon eller en dator som inte är spärrad.

Traumatiskt

Det kan vara direkt skadligt för ett barn att se pornografi. Det är något som barnet inte alls är redo för, säger Anna Kolster.

- För ett barn kan det vara väldigt traumatiskt att se en ruta med rörliga bilder där det händer något som de inte riktigt förstår. De förstår ju inte att porren inte är verklig, att de flesta inte gör på samma sätt som man gör i porrfilmer. Om de har upplevt det som riktigt obehagligt kan de till exempel få svårt att sova eller så kommer det fram på andra sätt.

De kan också få en alldeles snedvriden uppfattning av hur sex egentligen går till, och det kan leda till att de här barnen och ungdomarna är väldigt förvirrade när de en dag själva vill prova på sex.

- Alla förväntningar blir ju fel om man tar porrfilmerna som måttstock. Till exempel hur länge man ska hålla ut och hur en människas kropp ser ut - det blir ju helt fel.

Tala med barnet

Det är viktigt att tala med barnen om vad porr är för något, tycker Anna Kolster.

- Man ska göra klart att det är förbjudet för barn att se på porr och att det inte är okej, men också förklara varför det är förbjudet för dem. Det är bra att förklara att det faktiskt är rent skadligt för dem.

Hon betonar att det är viktigt att hålla diskussionen på en enkel nivå när man talar med barn.

- När jag talar med barn brukar jag säga att vanligt sex jämfört med porr är ungefär som att jämföra vårt vanliga vardagsliv med en actionfilm där James Bond hoppar ner från tolfte våningen, blir lite knivhuggen och sen springer vidare. Det är något helt annat än verkligheten.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen