Hoppa till huvudinnehåll

Vasa centralsjukhus sände finskspråkiga handlingar till svenskspråkiga patienter

Parkering VCS
Parkering VCS Bild: YLE/Sofi Nordmyr vasa centralsjukhus

Svenskspråkiga patienter har fått sina epikriser och journaler på finska från Vasa centralsjukhus.

Sjukhuset har anställt mera personal bland annat för att översätta det som skickas hem till patienterna. Trots det måste till exempel personal på äldreboenden översätta epikriser till de boende som har vårdats på centralsjukhuset.

Jennie Kronman-Sten födde en flicka för två månader sen och några veckor efter att familjen kommit hem kom journalerna på posten och på finska.
- Om det skulle ha varit på modersmålet skulle jag nog ha förstått bättre vad som stod i pappren, säger Kronman-Sten.

Vasa centralsjukhus förvaltningsdirektör Olle Gull.
Olle Gull Vasa centralsjukhus förvaltningsdirektör Olle Gull. Bild: YLE/Anna Ruda gull

Nyss hemkommen från BB med en nyfödd hade Kronman-Sten varken tid eller energi att ta kontakt med sjukhuset för att begära pappren på svenska. När hon var på sjukhuset talade hon enbart svenska med personalen. Det var samma läkare som hade vårdat Kronman-Sten på sjukhuset som hade skrivit epikrisen på finska.


Förvaltningsdirektör beklagar

Förvaltningsdirektör Olle Gull på Vasa Centralsjukhus säger att sjukhuset får språkuppgifterna från befolkningsregistret och han kan bara beklaga det inträffade.
- Vi gör allt vad vi kan för att det ska gå rätt. Rent svenskspråkiga och rent finskspråkiga borde det inte vara något problem med. Om det kommer fel beror det på någon annan miss. Det har antagligen har brustit i kommunikationen någonstans på sjukhuset, säger han

Också till bäddavdelningen på Malax-Korsnäs hälsovårdscentral kommer många journaler på finska. Kristina Gröndahl är sjuksköterska där och hon säger att de ofta får översätta journalerna för patienterna som har vårdats på centralsjukhuset.
- Ganska ofta kommer pappren från sjukhuset på finska fastän patienternas modersmål är svenska, säger Gröndahl.

Gröndahl säger att det finns tillfällen när patienterna vill läsa sin epikris och veta vad det står där och då måste personalen översätta.
- Det är ju mycket bekvämare för oss om pappren från sjukhuset kommer på svenska eftersom de flestas modersmål här är svenska, säger Gröndahl.

Olle Gull säger att sjukhuset borde ändra på sina rutiner eftersom de inte fungerar.
- Det bästa är att man hör av sig när det går fel så att vi kan följa upp, annars tror vi ju att det har gått rätt hela vägen, säger han.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten