Hoppa till huvudinnehåll

Omöjligt spara in vårdjobb i Jakobstad

Ett väntrum på en hälsovårdscentral
Ett väntrum på en hälsovårdscentral Bild: Yle väntrum

17 årsverken borde social- och hälsovårdsverket i Jakobstad spara in. Kravet kommer från stadsstyrelsen som anser att personalkostnaderna går att få ner genom naturlig avgång.

Men i social- och hälsovårdsnämnden ser man det inte lika lätt. Visserligen uppnår 30 anställda pensionsålder i år, men det är inte sagt de alla vill gå i pension. Man hävisar också till att bemanningen redan
nu är låg.

Några tjänster kan man kanske lyckas lämna obesatta, men att uppnå stadsstyrelsens mål är inte realistiskt, säger social- och hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas.

Med över 3 miljoner euro överskreds fjolårets budget av social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad.

Det var främst äldreomsorgen, köptjänster av barnskydd och socialomsorgen där kostnaderna ökade mer än väntat. Jakobstads andel av underskott utgör 1,79 miljoner, Larsmos 86.000 euro,
Pedersöres 750.000 euro och Nykarlebys andel 530.000 euro.

I bokslutet noteras också att personalkostnaderna underskridit budgeten med hela 1,27 miljoner euro. Den utgiftsinbesparingen hade antagligen de flesta önskat undvika. Orsaken är nämligen obesatta läkartjänster.

Läs också