Hoppa till huvudinnehåll

"Vasa kan inte bestämma över alla österbottniska kommuner"

Vårdpersonal i sjukhuskorridor
Vårdpersonal i sjukhuskorridor Bild: Yle vårdpersonal

Alla beslut om social- och hälsovården i Österbotten kan inte fattas i Vasa om hela landskapets vård slås samman. På nåt sätt måste makten delegeras.

Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt
Göran Honga. Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt Bild: Yle/ Roy Fogde honga
Stadsdirektör Gösta Willman
Gösta Willman. Stadsdirektör Gösta Willman Bild: YLE/ Kjell Vikman gösta willman
Thomas Öhman, rektor i Korsholms gymnasium
Thomas Öhman. Thomas Öhman, rektor i Korsholms gymnasium Bild: Yle/Sara Bergström thomas öhman

Det är Gösta Willman, Nykarlebys stadsdirektör, Thomas Öhman, social- och hälsovårdsnämndens ordförande i Vasa och Göran Honga, som har suttit i ministeriets arbetsgrupp, överens om.

De diskuterade vårdreformen i God morgon Österbotten på onsdag morgon.

- När vi skapar större enheter får vi mera byråkrati med fler mellanchefer. Därför tror jag på lokalt bestämmande. Det kan inte vara så att Vasa stad ska bestämma över åldringsvården i Nykarleby eller Pedersöre, säger Willman.

Willman säger att specialsjukvården måste värnas om och att alla kommuner deltar i de investeringar som ska göras.

Möjligheter framom opposition

Öhman säger att det måste finnas modeller där de gamla områdena fortfarande kan sköta sig själva.
- Det viktigaste är att ser möjligheterna och får en fungerande vård i stället för att opponera oss mot förslaget, säger han.

Kronoby skulle gärna vilja ha med kommunerna i Jakobstadsregionen i samarbetet med Karleby.
- Kommuner som Reisjärvi i Mellersta Österbotten känns nog främmande för Nykarleby. Vi har av tradition samarbetat med Vasa, säger Willman.

Hur går förslaget vidare?
- Regeringen ska ställning till både den här reformen och kommunreformen. Om man besluter sig för att gå vidare går förslaget till utlåtanderunda till kommunerna. Då startar också skrivningen av strukturlagen och tanken är att regeringens förslag skulle vara klart i mars nästa år. Då skulle första skedet kunna träda i kraft 1 januari 2015, med en övergångsperiod på två år för vissa delar av reformen, säger Göran Honga.

Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp presenterade sitt förslag till hur social- och hälsovården ska organiseras i framtiden. Enligt förslaget skulle 13 kommuner från Kristinestad till Larsmo hamna under Vasa. Kronoby skulle höra till Karleby och Mellersta Österbotten.

Läs också:
Sjukvården omorganiseras
Vasa och Karleby blir huvudorter i Österbotten
Kronoby hoppas på Jakobstadsregionen i vårdreformen
Vårdreformen förbryllar i Närpes
Jakobstad vill fortsätta självständigt