Hoppa till huvudinnehåll

"Kosköföräldrarnas besvär bör förkastas"

Klassrum i Korsnäs skola
Arkivfoto Klassrum i Korsnäs skola Bild: YLE/Sofi Nordmyr korsnäs skola

Bildningsnämden i Korsholm står fast vid sitt beslut om att ändra elevupptagningsområdet. Enligt beslutet ska Kosköbarn i fortsättningen gå i skola i Karperö i stället för nuvarande Kvevlax.

Föräldrar till barn i Koskö har lämnat in ett besvär till Vasa förvaltningsdomstol där de kräver att förvaltningsdomstolen upphäver beslutet.

Enligt dem strider beslutet mot kommunallagen och lagen om grundläggande utbildning.

Vasa förvaltningsdomstol kräver ett utlåtande av bildningsnämnden i Korsholm. I det utlåtandet skriver nämnden att beslutet fattats i laglig ordning och inom bildningsnämnens kompetens. Bildningsnämnden anser att beslutet inte strider mot lagen och att besväret därför ska förkastas som ogrundat.

Kosköföräldrarna anser att det är orimligt att deras barn ska byta skola bland annat på grund av att skolvägen är mer osäker till Karperö än till Kvevlax.

Dessutom kan det innebära att syskon splittras eftersom de barn som redan hunnit börja i skola och förskola i Kvevlax får gå kvar där.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten