Hoppa till huvudinnehåll

Stort motstånd mot Ekokems planer på anläggning för industriavfall

Bild: Yle ekokem

Snart avgörs det om Ekokem får bygga en anläggning för industriavfall i Karleby. Alla utlåtanden är klara och före semestrarna ska det vara klart om anläggningen får miljötillstånd eller inte.

- Det blir väldigt svårt att fatta beslut i det här fallet, säger miljöråd Päivi Vilenius på Regionförvaltningsverket. Beslutet är svårt dels för att anläggningen skulle ligga så nära vattnet, dels för att Karleby stad i sina utlåtanden är kritisk till placeringen.

Invånarna i Yxpila har motarbetat projektet i fyra års tid. Stadsdelens skola ligger inte ens en kilometer från den plats där anläggningen planeras.

- Att anlägga en slutdeponi för farligt avfall på havsstranden är det som känns värst, säger Ann-Charlotte Corin-Hentelä i Yxpila. Hon är också kritisk till att man skulle transportera farligt avfall från hela regionen till Storindustriområdet. Samtidigt säger Corin-Hentelä att Ekokem gör ett bra jobb med att rena avfall, men att göra det på havsstranden passar inte.

Redan nu slutdeponeras 400 000 ton farligt avfall på Storindustriområdet i Yxpila varje år. Mängden avfall som Ekokem söker tillstånd för är betydligt mindre. Det handlar om maximalt 169 000 ton, men eventuellt bara 30 000 ton. Enligt Ekokems Ville Yrjänä vill företaget bara förbättra hanteringen av det avfall som redan i dag uppstår på området. Det handlar om att rena avfall, och inte om att köra några stora mängder avfall till Karleby.

- Det hårda motståndet baseras inte på fakta utan på att man skrämmer upp invånarna, säger Yrjänä.

Regionförvaltningsverket väntas ge besked om miljötillståndet senast i juli. På Karleby stad gissar man ändå att motståndet är så starkt att ärendet inte är klart med det.

- Jag tror det här kommer att gå via Vasa förvaltningsdomstol och upp till Högsta Förvaltningsdomstolen, säger miljöplanerare Risto Koljonen. Sådan är nog den allmänna opinionen här, säger han.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten