Hoppa till huvudinnehåll

De bodde på en dold soptipp

Hur gick det för de människor som i tiotals år bodde på en läckande avstjälpningsplats på Understensvägen i Kvarnbäcken i Helsingfors?

Visste någon?

Under årens lopp bodde där närmare 2 000 mänskor i 11 höghus ovanpå en soptipp. Visste någon om att det faktiskt var en gammal avstjälpningsplats med avfall både från gas- och målarfärgsfabrik? Vad finns på Understensvägen nu? I programmet spotlight tar vi reda på vad man gjort och vad man låtit bli efter upptäckten av en av landets största miljökatastrofer.

Locket på brunnen föll

Allt började med att locket på en avloppsbrunn föll in och upp ur gropen trängde en grönaktig massa med en stark lukt. När man sen med grävmaskin började gräva på området hittade man klumpar med cyanider, kolväten, PCB och PAH - ämnen som sakta sipprade fram ur marken och ut i luften. Det visade sig att gårdarna där barnen lekt i åratal låg på en intäkt soptipp

Invånarna oroar sig fortfarande

Ari Kaihola berättar om hur han stötte på svart illaluktande massa när han tillsammans med sin son lekte i sandlådan.
Ännu Idag, 10 år efter att han flyttar bort, är han oroad över hur hans familj kommer att klara sig. - I vårt hus med tio lägenheter insjuknade fyra personer i cancer , berättar Ari Kaihola.

Cyanider och PAH-ämnen

- Det är svårt att säga vad de här gifterna betyder för människan, säger docent Martin Lodenius, när han studerar provtagningskartor från området. - Cyanider är giftiga och PAH- ämnena kan orsaka cancer, kommenterar Lodenius .

Hälsogranskningar

Invånarna fick rätt att besöka en läkare på den lokala hälsocentralen. På samma gång startade man också ett större forskningsprojekt . Projektet gick ut på att samköra sjukhusregister och uppgifter över alla som hade bott på området. Resultatet vid den första körningen visade på fler cancerfall än i den grupp man jämförde med. I undersökning nummer två förstorade man jämförelsegruppen tiofaldigt och då såg resultaten för invånarna från Understensvägen, bättre ut. Nu lovar forskarna en ny undersökning med start kanske redan i vår . Resultatet publiceras tidigast hösten 2013.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle