Hoppa till huvudinnehåll

Djupa klyftor i kyrkan, splittring oundviklig

Biskop Björn Vikström
Det kan också vara en lättnad att gå skilda vägar, säger Vikström. Biskop Björn Vikström Bild: Yle/Anna Savonius biskop björn vikström

En splittring av den evangelisk-lutherska kyrkan verkar oundviklig, säger biskop Björn Vikström i en intervju för Yle Nyheter inför påsken. Lutherstiftelsen uppfyller nu alla kännetecken för en egen kyrka och det skulle vara en lättnad att få klarhet i situationen, säger Vikström.

Nu har vi präster där som använder prästskjorta men som inte anses vara präster i den evangelisk-lutherska kyrkan och det skapar förvirring. Lutherstiftelsen erbjuder dop, skriftskola och konfirmation som inte är giltiga enligt vår kyrkas ordning och det skulle vara enklare att gå ut, bilda ett eget samfund.

Frågan om kvinnor som är präster och frågan om samkönade par syns egentligen mycket lite i det vanliga församlingsarbetet. Församlingen finns ju till för att ge stöd åt människor, gå vid deras sida i svåra tider, hålla gudstjänster och arbeta med diakoni till förmån för barn, unga, äldre och ensamma personer.

Urklipp ur KP inför påsken 2013, förf. May Wikström
Så här skrev May Wikström i Kyrkpressen i mars 2013 Urklipp ur KP inför påsken 2013, förf. May Wikström Bild: Yle/Anna Savonius urklipp,evangelisk-lutherska kyrkan

I medierna är det ändå prästerskapet och samkönade par som får uppmärksamheten - det handlar om människovärde och människosyn.

Vikström säger att Lutherstiftelsen drar till sig sympatisörer särskilt från väckelserörelserna, där man är besviken över kyrkans linje och där man står för en konservativ syn i bibelfrågor, i ämbetsfrågan (kvinnliga präster) och i inställningen till samkönade par. Därför kan man säga att det finns en "marknad" för en utbrytargrupp.

Biskop Björn Vikström
Svårt att undvika utbrytare ur kyrkan, säger Vikström. Biskop Björn Vikström Bild: Yle/Anna Savonius biskopen i borgå stift

- Vi kan inte leva med öppen diskriminering och delade nattvardsbord - att man går till nattvarden endast om prästen är lämplig, här måste vi försöka förstå varann på ett djupare plan som människor och här har vi också delvis misslyckats inom kyrkan, medger Vikström. Det finns mycket att arbeta för på det här området. Vi kan inte heller söka enhet på bekostnad av att att vissa människor känner sig djupt diskriminerade i kyrkan.

Eniga om sakramenten

Vikström hänvisar gärna till Luther och Melanchton som i sina teser betonade det viktiga i kyrkan - evangeliet, sakramenten så som dop och nattvard. Att i ord och handling föra ut budskapet om Guds kärlek och förlåtelse och erbjuda dop och nattvard.

Då faller äktenskapet utanför?

- Jag börjar mer och mer tänka att kyrkan inte ska ha alltför många samhälleliga uppdrag. Vi har ett system där kyrkan sköter en del av folkbokföringen, begravningar och dessutom har prästerna vigselrätt. I ett tämligen homogent samhälle har det här kunnat fungera utan större problem. Ett mera pluralistiskt samhälle gör det besvärligare för kyrkan, funderar Vikström.

Kan tänka sig att ompröva vigselrätten

Om priset för bevarandet av vigselrätten är att kyrkan så splittras så svarar jag ja på frågan om kyrkan måste ompröva vigselrätten, säger biskopen. Vi måste vara beredda att erkänna att samhället förändras. Det här är ingen ny situation ute i Europa heller. De flesta gifter sig borgerligt och hör man till kyrkan så går man dit för att få en välsignelse. Också i vårt land har vi tagit i bruk välsignelser och det är ju en ganska likadan ceremoni - många av kyrkgästerna märker inte ens om det är fråga om en vigselakt eller en välsignelse, säger Vikström.

Brudpar i en kyrka
Är myndighetsuppdraget för tungt, frågar Vikström. Brudpar i en kyrka Bild: Mika Kanerva bröllop

- Jag är också beredd att ta flera andra steg i den riktningen också. Jag upplever att den roll kyrkan har som en myndighetsinstitution mer håller på att bli en börda än en tillgång för vår kyrka. Kyrkans och församlingens egentliga roll som en gemenskap för människor som söker kraft, hopp, tröst och hjälp för sitt liv - den har blivit suddig. Jag ser inga hinder för en kyrka som tar ytterligare steg från den myndighetskyrka vi av tradition har haft i vårt land, funderar biskopen.

Ekumenin framskrider men polariseringen ökar

När man ser på klyftorna mellan de religiösa samfunden globalt och nationellt uppstår en motstridig bild. Vi har blivit bättre på det ekumeniska arbetet de kyrkliga samfunden emellan, samtidigt som polariseringen inom kyrkan här hemma ökar. Det är svårare att komma överens inom det egna samfundet, konstigt nog, funderar Vikström.

En arbetsgrupp som funderar på enhetsfrågorna inom kyrkan föreslår att man ska dra nytta av erfarenheterna från det ekumeniska arbetet och implementera det i arbetet här hemma. Målet är att allas röst ska respekteras och att alla ska ha en möjlighet att påverka. Det här är en av slutsatserna i den arbetsgrupp som har tillsatts för att öka samförståndet inom kyrkan i Finland.

Kommentera gärna biskopens tankar!

Läs också:

Vikström: Samkönade äktenskap svår fråga

Här ser du anvisningar för bön för personer som registrerat sitt partnerskap:

Här hittar du kyrkomötets beslut om formalia för samkönade par

Om Partnerskapslagens följder för kyrkan.

Läs om Missionsstiftets ståndpunkter på Lutherstiftelsens sidor.
Mera om äktenskapet på svenska Missionsprovinsens sidor
Till Missionsstiftets webbplats

Läs också