Hoppa till huvudinnehåll

Kristina Lindström valdes till professor i hållbar utveckling

Kristina Lindström. Bild: YLE/Smältpunkt
Docent Kristina Lindström fick den nygrundade svensskpråkiga professuren. Kristina Lindström. Bild: YLE/Smältpunkt Bild: YLE/Smältpunkt kristina lindström

Den nystiftade svenskspråkiga professuren vid Helsingfors universitet ska stärka verksamheten på svenska inom miljökunskap.

Docent Lindström tog sin doktorsgrad år 1985 vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon har arbetat som forskare vid Finlands Akademi och t.f. professor i mikrobiologi vid Helsingfors universitet. Hon är universitetslektor vid universitetets agrikultur-forstvetenskapliga fakultet.

Lindström har i sin forskning fokuserat på kvävefixerande mikroorganismer som kan användas för att rengöra förorenad mark. Hon har samarbetat med kinesiska forskare och ordnat internationella forskarkurser i Etiopien.

Sammanlagt 21 personer sökte professuren. Lindström tillträder befattningen som professor i hållbar utveckling i maj 2013.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen