Hoppa till huvudinnehåll

Grönt guld ska räddas av högteknologi

Finland är redan världsledande inom flera nya former av skogs- och pappersindustri. Problemet är att så få ännu vet om det. Till 2020 ska kommersialiseringen av nya produkter stå i i fokus.

Traditionell industri ligger ännu för merparten av all omsättning från skogs- och pappersbranschen. 2007 var ett toppår för industrin, exporten drog då in 14 miljarder euro. I dag ligger den på 11 miljarder, vilket fortfarande är mycket, men många euro färre.

De finländska företagen har länge förstått att genombrottet måste ske för att få branschen på fötter. Men de kommersiella framgångarna har låtit vänta på sig.

Bioenergi och trähusbyggande

- Vi finns bland världsledarna inom exempelvis bioenergifrågor - och trähusbyggnad är på väg uppåt, säger Sixten Sunabacka, på Arbets- och näringsministeriet.
På ministeriet räknar man med 10 000 nya arbetstillfällen och upp till 10 miljarder i ökade inkomster tack vare nytänkandet. En stor del av produkterna finns redan.

Problemet är enligt Sunabacka marknadsföringen.
- Vi får inte ut produkterna på marknaden och lyckas inte kommersialisera dom tillräckligt snabbt, säger han. Därför har regeringen på agendan att rita upp en strategi till år 2030 för hur branschen ska få ett uppsving.
- Statens intresse är att stöda innovationer som kan skapa arbetsplatser.

Cellulosatråd för textiler

På Aaltouniversitetet i Esbo jobbar man med flera nytänkande produkter. Professor Herbert Sixta leder sedan 2009 ett textilfiberprojekt. Idén är att med cellulosa tillverka mycket stark tråd som kan användas för både kläder och hygienartiklar. Nanomaterialet kan ersätta bomull som börjar bli svårt att framställa av både ekologiska och ekonomiska skäl.
- Jag är optimistisk till att vi kan kommersialisera den här produkten inom några år, säger Herbert Sixta.

Sixtas team har tagit fram nya lösningar för hur produktionen kan göras hållbar i större skala. Men projektet är bara ett av många nya satsningar.

- Jag vet att det finns många intressanta projekt runt omkring i landet. Men - mycket är ännu inte lanserat för den stora allmänheten så de håller låg profil ännu, säger Christina Hagström-Näsi som basar för det finländska skogsklustret.
De har under de senaste åren jobbat med att ta fram nya lönsamma lösningar för skogs- och pappersindustrin i Finland. Hon vet att de lukrativa innovationerna gärna hade fått komma tidigare men förstår också att forskning ska få ta tid.

Hon får medhåll av Sixten Sunabacka. - Klart att vi gärna skulle se snabbare resultat, men det måste få ta tid att komma med nya lösningar.

Sixta försäkrar att resultaten kommer. - Jag är optimistisk. Inom det kommande decenniet kommer de finländska bolagen att ha nya produkter i sitt sortiment.