Hoppa till huvudinnehåll

Sexuella minoriteter ett vägskäl för kyrkan

Par av samma kön på en bröllopstårta.
Kyrkan står inför ett tydligt val, med följder, säger kyrkoherde Max-Olav Lassila. Par av samma kön på en bröllopstårta. Bild: Marius Talmo / SV / Wikimedia Commons homosexuella,samkönade äktenskap

- Vi måste välja vilka följder vi vill se. Väljer vi att göra det som samhället önskar - att kyrkan också ska acceptera samkönade äktenskap - då får vi en splittring där Lutherstiftelsen och andra kommer att lämna kyrkan eller förskansa sig och bli en kyrka i kyrkan, säger kyrkoherde Max-Olav Lassila i Larsmo församling.

Max-Olav Lassila Bild: Yle/ M-O Lassila max-olav lassila

Väljer man den andra vägen finns det en del som kommer att lämna kyrkan - men då bedömer jag inte att det blir någon ny kyrkobildning - den skillnaden ser jag, säger Lassila.

Han framhåller att kyrkan inte kan gå in för samkönade äktenskap eftersom det finns bibelord på att äktenskap är till för en man och en kvinna. - Den utsagan kan vi inte ändra på, säger Lassila.

Bibeln på ett bord
Bibeln på ett bord Bild: YLE/Monica Forssell Bibeln,bengtskärs fyr

- Hur man än vänder sig är läget bekymmersamt, säger han.

- Nu borde man stå fast vid det man lärt ut tidigare om äktenskapet och ta de följder beslutet får, funderar Lassila. Kyrkans ledning har bollen i sina händer - biskoparna och kyrkomötet där jag själv är med. Också på katolskt håll är den nya påven tydlig på den här punkten och där ändrar kyrkan inte syn.

Principer versus erfarenhet

Bibeln har en annan världsbild än vad vi har i dag. Därför är frågan om homosexualitet och äktenskap mellan samkönade par en så svår fråga för kyrkan, säger sjukhusprästen Ann-Sofi Storbacka.

- Är det patriarkala i Bibeln centralt i dag - det är en fråga vi måste ta ställning till. Eller handlar det om något som är tidsbundet - ska vi hålla oss till de allmänna principerna, funderar Storbacka. Det handlar om att välja mellan tidlösa principer eller erfarenhet. Det centrala är vad som är mest kärleksfullt i dag.

Sjukhusprästen Ann-Sofi Storbacka
Principer och erfarenhet vägs mot varann, säger Storbacka. Sjukhusprästen Ann-Sofi Storbacka Bild: Yle/Anna Savonius familjeterapeut,evangelisk-lutherska kyrkan

- Det som gör ont i praktiken - det som skadar - det är en viktig tanke i det här sammanhanget, säger hon.

- Den som håller på principerna är tvungen att se det som skadligt och den som ser till erfarenheten funderar på vad som är skadligt, egentligen. Man kan oberoende av om man är heterosexuell eller homosexuell skada sin partner. Man kan tala om etisk sexualitet och sexualitet som skadar och då går inte skiljelinjen mellan homo- eller heterosexuella, fördjupar Storbacka sitt resonemang.

Vad händer nu?

I och med att den allmänna opinionen så väldigt snabbt har svängt till förmån för de homosexuella så blir trycket hårt mot dem som håller sig till principer.

Också i den här frågan gäller det mänsklig förståelse bland kyrkans medlemmar och anställda. Man måste fråga varandra: Hur resonerar du? Sedan måste man försöka mötas.

Vigselrätten central fråga

- Jag tror inte att det är realistiskt att tänka sig att kyrkan avstår från vigselrätten, kommenterar Storbacka. Frågan kan bli föremål för vigselförrättarens samvete. Man kan avsäga sig eller låta bli att viga. Det här är en möjlig kompromiss.

Ringar
Ringar smältpunkt

Det är en hel del icke-församlingsbor som vill viga sig kyrkligt, och vigseln är en samlingspunkt, säger hon. Att avsäga sig vigselrätten känns avlägsen för mig, säger hon. Månne det inte blir någon form av samvetsklausul.

- Vi är ändå tvungna att i kyrkan ta ställning till det man i samhället kommer fram till, summerar hon.

Vigselrätten svår nöt även för biskopen

Inför påsken beviljade biskop Björn Vikström en intervju för Yle Nyheter:

"Om priset för bevarandet av vigselrätten är att kyrkan så splittras så svarar jag ja på frågan om kyrkan måste ompröva vigselrätten, säger biskopen. Vi måste vara beredda att erkänna att samhället förändras." Hela den intervjun kan du läsa här!

Den andra artikeln med temat kyrkan i förändring, om kyrkans ekonomi kan du läsa här.

Härmed avslutas den tredelade serien om den evangelisk-lutherska kyrkan i förändring. Kommentera gärna våra artiklar här på webben!

Läs också:

Bort från fiendebilder - mot större förståelse

Kyrkpressens ledare av May Wikström: Hoppas att ingen ringer

Biskopsmötet om kyrkans framtid: Kyrkans enhet kräver inte enhetlighet

En bloggare om kyrkans framtid: Patrik Hagman från Åbo Akademi: Kyrkan år 2030

Många svar om homosexualitet på webbsidan Fråga prästen:

John Vikströms text från 2007 om möjliga vägar framåt i kvinnoprästfrågan:

Missionsstiftet nämns som en potentiell utbrytargrupp, till deras hemsida på svenska:

Läs också