Hoppa till huvudinnehåll

Företagsstöden gick upp i stället för ned

Medling i konflikten inom teknologiindustrin
Arkivbild Medling i konflikten inom teknologiindustrin Bild: Yle medlingsförsök

Företagsstöden växer överraskande nästa år, trots att regeringens linje har varit att minska dem. Också efter de nedskärningar regeringen beslöt om i rambudgetförhandlingarna ökar företagsstöden nästa år med 23 miljoner euro, visar en sammanställning gjord av Yle Nyheter.

I samband med budgetförhandlingarna kom man överens om att banta företagsstöden med ett tjugotal miljoner euro, bland annat via teknologiska utvecklingscentralen Tekes och finansieringsinstitutet Finnvera.

Men samtidigt höjs företagsstöden för att kompensera förlusterna av svaveldirektivet. Här blir stödet till företagen 39 miljoner euro. Dessutom fortsätter man att betala ut transportstöd för fem miljoner euro.

Då nedskärningar och höjningar läggs i hop blir resultatet att företagsstöden ökar med 23 miljoner euro nästa år. Arbets- och näringsministeriets kanslichef Erkki Virtanen medger för Yle Nyheter att det var överraskande att det gick så här.

Också andra lättnader är på väg, som kan karakteriseras som företagsstöd. På den så kallade Windfall-skatten får företagen rabatter för 120 miljoner euro. Åt Finlands Akademi ges 10 miljoner euro för utveckling av ICT-sektorn.

Regeringen har dessutom beslutat starta ett omfattande tillväxtinvesteringsprogram, som går ut på att göra investeringar som gynnar näringslivet. Också de här investeringarna kan betraktas som företagsstöd i fall de bara skulle generera förluster.

Syftet med stöden är att skapa fler jobb i Finland.

- Det är lite som att knuffa med ett snöre men ändå tror vi att det här åstadkommer efterfrågan och optimism, förklarar Virtanen.

Läs också