Hoppa till huvudinnehåll

Harju avstjälpningsplats saneras

Harju avstjälpningsplats i Lojo
Harju avstjälpningsplats i Lojo Bild: google maps harju avstjälpningsplats

Harju avstjälpningsplats i Lojo kommer att saneras under våren. Arbetet har nu inletts och beräknas vara färdigt i juni.

Avstjälpningsplatsen var i användning på 1950- och 1960-talen och innehåller en hel del förorenade massor. Avfallsmassorna omfattar cirka 7 000 ton och ska sållas. Vissa delar transporteras till lämpliga mottagningsställen.

Arbetet kommer att påverka trafiken på riksväg 25 invid Harju idrottscentrum. Gång- och cykelleden bredvid riksvägen flyttas tillfälligt och körfälten på riksvägen görs smalare. Därför sänks hastighetsbegränsningen på området.

Saneringsarbetet har beställts av Nylands NTM-central och entreprenör är Biomaa Oy. Ramboll Finland Oy övervakar entreprenaden.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland