Hoppa till huvudinnehåll

Inget åtal för oljeolyckan vid Raseborgsinstitutet

Brännoljan som runnit ut i Kvarnträsket är tunn
Tusentals liter olja rann ut i sjön. Brännoljan som runnit ut i Kvarnträsket är tunn Bild: Yle/ Christopher Marins kvarnträsket

Åklagaren lägger ner förundersökningen kring en omfattande oljeläcka vid det tidigare Raseborgsinstitutet i Raseborg i slutet av december.

Häradsåklagare Mika Mäkelä anser det osannolikt att han skulle väcka åtal och då är det onödigt att undersöka fallet vidare.

Det går inte att bevisa att någon gjorde sig skyldig till brott eller slarv då tusentals liter brännolja rann ut i naturen.

Fel i översvämningsskyddet

En tankbil fyllde på oljetankarna vid det tidigare fackliga institutet två gånger i december; strax före julafton och igen före nyårsafton.

I tankarna finns detektorer som skickar signaler till oljebilen om att tanken är full eller ska fyllas på.

Det här översvämningsskyddet ska förhindra olyckor, men det fungerade inte som det skulle.

I ett modernt hus får luftrören inte lägga på annan plats än påfyllningsröret. Bild: Räddningsverket luftrör

Det ledde till att en av tankarna fylldes med olja trots att den redan var full.

Flera veckor innan felet upptäcktes

Då man bygger nytt i dag måste man kunna se luftrören när man fyller på oljetanken.

Men värmecentralen vid institutet var byggd år 1982 enligt de byggnadsregler som gällde då.

Det betydde att luftrören låg på andra sidan huset och tankbilsföraren hade ingen möjlighet att upptäcka att den olja han fyllde på rann ut ur luftrören och ner längs väggen ut i naturen.

Det var först någon vecka senare fastighetsskötaren upptäckte olyckan.

Miljön tog skada

Omkring 3000 liter olja fanns på golvet i själva pannrummet.

Dessutom hade närmare 7000 liter olja runnit ut i naturen.

En del olja hade runnit ut längs ett dike ut i Kvarnsjön.

Räddningsverket utförde omfattande saneringsarbeten på platsen i flera dagar och senare tog ett företag över under övervakning av Raseborgs stads miljöbyrå.

Ingens fel

Häradsåklagare Mika Mäkelä konstaterar i sitt beslut att polisen med hjälp av utomstående experter har undersökt olyckan grundligt.

En expert konstaterade att detektorerna i översvämningsskyddet inte fungerade som de skulle. De hade fel som inte nödvändigtvis hade upptäckts i samband med en vanlig granskning.

Lagen kräver inte heller att man ska granska detektorerna efter att de har tagits i bruk.

Skadan som uppstod var betydande och beklaglig, men inget tyder på att någon med avsikt eller med slarv har orsakat olyckan.

I beslutet sägs ändå att åklagarens beslut inte friar parterna från möjliga krav på skadestånd och att målsägande har rätt att själv föra ärendet vidare till domstol om denna önskar det.

Läs mer om olyckan:
Oljeläckan i Finnby blev stort saneringsuppdrag
Oljeläckan i Karis under kontroll

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland