Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsutskotten ska avgöra hur medborgarinitiativ behandlas

Riksdagshuset
Riksdagshuset Bild: Johannes Jansson/norden.org riksdagshus

Riksdagsgrupperna är överens om att medborgarinitiativet är ett viktigt tillägg till demokratin, men hur initativen ska behandlas råder det olika åsikter om. De flesta riksdagsgrupper menar ändå att det är de enskilda utskotten som suveränt får avgöra behandlingsordningen. Bara de Gröna vill att ödet för alla medborgarinitiativ slutligt avgörs i en omröstning i riksdagens stora sal.

Frågan om hur riksdagen ska behandla medborgarinitiativ fastställdes inte noggrant på förhand. Klart var endast att initiativet debatteras i plenum och sedan sänds till utskott. Men frågan hur det går sen och vilka regler som gäller, skrivs ett betänkande, behandlas det i stora salen, och röstar kanske hela riksdagen om saken, det blev luddigt.

Initiativtagarnas högt ställda förväntningar kontra riksdagens restriktiva behandlingsregler ledde till allmän förvirring då det första initiativet, förbudet mot pälsnäringen, nådde talmanskonferensen. Som ett led i försöket att finna en lösning, medborgarinitiativet är ju en så god sak, bad talmanskonferensen alla riksdagsgrupper om ett utlåtande om initiativen. De är nu i praktiken klara.

Snabb behandling nödvändig

Samlingspartiets riksdagsgrupp har inte ännu slutligt formulerat sitt utlåtande, men kommer uppenbarligen att hänskjuta avgörandet om behandlingsordningen till respektive utskott. Gruppen rekommenderar att utskottet behandlar initiativet, och att utskottet hör personer som står bakom initiativet.

Också socialdemokratiska riksdagsgruppen vill att det utskott dit initiativet remitteras själv besluter om initiativet tas till behandling, hur det behandlas och vilken tidtabellen är. Gruppen föreslår att utskottet inom två månader meddelar när initiativet tas till behandling, och hur det behandlas. Initiativen måste behandlas under valperioden.

Sannfinländarna säger att initiativen inte får begravas i utskotten, till exempel efter att utskottsmajoriteten har motsatt sig det initiativet föreslår. Gruppen anser att utskottet alltid ska skriva ett betänkande om initiativet.

Centern anser att utskotten i regel ska ta initiativen till behandling, och höra sakkunniga. Utskottet kan sedan självständigt besluta om initiativets fortsatta behandling, på samma sätt som utskottet behandlar regeringens lagförslag i dag.

Vänsterförbundet säger att initiativen ska behandlas grundligt. Utskottet måste skriva ett betänkande om saken.

Direktsändning över nätet

De Gröna säger att utskotten snabbt måste ta initiativen till behandling, och de får inte tillåtas förfalla i slutet av valperioden. Enligt de Gröna kunde den första hearingen av sakkunniga sändas direkt över nätet. De Gröna kräver en omröstning om initiativet i stora salen, efter att utskottet har skrivit ett betänkande som föreslår antingen godkännande eller förkastande av initiativet.

Svenska riksdagsgruppen anser att initiativen kunde behandlas som riksdagsmotioner med över hundra undertecknare. Efter remissdebatten i plenum hör utskottet både initiativtagare och sakkunniga. Det ska vara möjligt att slutligt beslut om saken fattas i stora salen.

Både Samlingspartiet och svenska riksdagsgruppen poängterar att initiativ som strider mot grundläggande mänskliga och medborgerliga rättigheter ska förfalla.

Kristdemokraterna låter de enskilda utskotten avgöra hur initiativet ska behandlas, och om utskottet skriver ett betänkande. Kristdemokraterna ger föga tyngd åt initiativen, de jämställer medborgarinitiativet med en enskild riksdagsmans lagmotion.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes