Hoppa till huvudinnehåll

Bekämpningsmedel i grundvattnet i Karis

Låga halter av bekämpningsmedel har hittats också vid Landsbro vattentag Bild: YLE/Stefan Härus dricksvatten

Höga halter av bekämpningsmedel har påträffats i grundvattnet vid järnvägsstationen i Karis. Halten av bekämpningsmedlet hexazinon överskrider ställvis kvalitetskraven för dricksvatten med sex gånger.


Raseborgs miljöchef Gustav Munsterhjelm ser allvarligt på situationen. De höga halterna av bekämpningsmedel på bangården i Karis är bara ett exempel på att vi med vår egen aktivitet har förorenat miljön, säger Munsterhjelm och hänvisar till vilka effekter bekämpningsmedel kan ha på människors hälsa. Det finns enligt Munsterhjelm klara bevis för hur kemikalier kan öka risken för till exempel testikelcancer.

Raseborgs vattenverkschef Tom Törnroos säger att vattenkvaliteten i Raseborg inte är något större problem i och med att halterna av bekämpningsmedel i dricksvattnet är låga. Och om det förekommer höga halter av bekämpningsmedel i grundvattnet, så går de att avlägsna med hjälp av aktiva kolfilter. Det gör man nu i Svartå där grundvattnet innehåller bekämpningsmedlet atrazin, berättar Törnroos.

Munsterhjelm anser å sin sida att man borde hindra främmande kemikalier från att överhuvudtaget nå grundvattnet. Beträffande tillåtna gränsvärden är de enligt Munsterhjelm inte saliggörande och nämner gamla gränsvärden för kvicksilver som förr ansågs vara trygga, medan samma värden idag anses vara skyhöga.

Hexazinon är ett icke-selektivt bekämpningsmedel mot växter som fungerar genom att förhindra fotosyntes. Användning av hexazinon förbjöds i Finland 1999. Atrazin är ett annat bekämpningsmedel mot växter som förbjöds i Finland 1991.

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd behandlar frågan om bekämpningsmedel i grundvattnet på sitt möte i morgon (10.4).

Läs också