Hoppa till huvudinnehåll

"Hemskt att få sparken för att sköta sitt jobb"

Bild: Tom Ahlfors joakim häggström

Ett farligt exempel. Så beskriver Joakim Häggström, matematiklärare i Norsens gymnasium i Helsingfors, fallet med den avskedade läraren.

Häggström är också fackligt aktiv inom Finlands svenska lärarförbund.

- Det är hemskt och ohållbart om man får sparken för att man försöker sköta sitt jobb! Det står ju i lagen om den grundläggande utbildningen att vi har rätt att avlägsna elever som beter sig störande.

Häggström har svårt att säga hur han själv skulle ha betett sig i en motsvarande situation, men han vidhåller att det är i allas intresse att läraren tar tag i dylika situationer på ett beslutsamt sätt.

- Vi har ju också en skyldighet att se till att övriga elever känner sig trygga i skolan.

Vill inte agera poliser

Häggström medger att frågan är svår. Våld får man naturligtvis inte ta till, säger han.

- Vi har ju inte polisbefogenheter, och det vill vi inte ha heller. Lagen talar om att använda ”tillbörliga maktmedel”. En väldigt knepig situation.

Det finns också en risk för att det nu aktuella fallet med den avskedade läraren kan bli ett farligt prejudikat, menar Häggström.

- Det riskerar att underminera lärarnas självförtroende. Många lärare blir säkert osäkra på vad de kan göra för att ingripa då det behövs.

Det här, medger Häggström, kan rentav leda till att de övriga eleverna utsätts för fara då en elev uppträder hotfullt, men läraren tvekar inför att ingripa. Och till eleverna sänder ju ett fall av det här slaget helt fel signaler, menar han.

- Om eleverna tror att de kan göra vad som helst och läraren blir av med jobbet om de kommer nära, föser ut eleven, så vet jag inte riktigt vart vi är på väg. Det kommer nog att leda till en ohållbar situation.

Läs också