Hoppa till huvudinnehåll

Ny kunskap om utbredningen av marina arter

Undervattensnaturen längs med Finlands kust mår överraskande bra på sina ställen. Det menar forskare från bland annat Forststyrelsen, Finlands miljöcentral och Åbo akademi. De nya rönen kan leda till att havsområden med hög mångfald skyddas.

Flera växter - bland annat utrotningshotade vattenmossor - bildar utbredda undervattensängar i Bottenhavet. Växtligheten är ställvis mer mångsidig än vad man tidigare har trott och den erbjuder skydd och näring åt många bottendjur. Bland annat det här framkommer i havsforskningsprojektet Finmarinet som nu är på slutrakan. Forskarna i det fyraåriga projektet - som till hälften finansieras av EU - har samlat information om djur- och växtarter på drygt 22 000 provtagningsplatser.

- I utskären finns många habitat som är okända från förr och som vi nu för första gången har inventerat. Det som gör dem fina är att de ofta är i ganska bra skick ännu i förhållande till vad som finns närmare kusten, säger skyddsbiolog Mats Westerbom på Forststyrelsen.

Mångsidigt havsbotten
På basen av geologiska mätningar har forskarna också dragit slutsatsen att bottnen nära Finlands kust är mycket mångsidig.

- Det finns stenar, det finns grunda vikar, det finns mjukbotten och hårdbotten. Väldigt varierande om man jämför med södra delen av Östersjön, konstaterar Sonja Salovius-Laurén som är forskardoktor vid Åbo Akademi.

Mätningar visar dessutom att vattenkvaliteten är bättre i Bottenhavet än i Skärgårdshavet och Finska viken. Det märks tydligt bland annat på blåstången som i norr växer betydligt djupare.

Forskningsresultaten är till konkret nytta
Miljöminister Ville Niinistö (De Gröna) säger att de nya forskningsrönen kommer att leda till en mer hållbar hantering av havet.

- Vi kan bättre styra samhällets belastning på områden där det inte påverkar miljön så mycket. Och samtidigt får vi mer kunskap om områden som har ett samhälleligt intresse till exempel för dykare och fiskare.

Enligt Niinistö kan nya naturskyddsområden komma att grundas på värdefulla undervattensområden med högt mångfald. Det kan till exempel bli aktuellt i Finska viken redan nästa år, påpekar han.

Finlands miljöcentral och Åbo akademi lanserar i juni en ny karttjänst på nätet. Där ska man lätt kunna kolla hur havsbottnen mår på områden som intresserar en själv.