Hoppa till huvudinnehåll

TS: Nato bad Finland koordinera krishanteringsutbildning

danska fredsbevarare
danska fredsbevarare Bild: Danska försvarsmakten danska fredsbevarare

Finland har fått i uppgift av Nato att koordinera en världsomspännande krishanteringsutbildning, skriver tidningen Turun Sanomat. Samarbetet omfattar bland annat Nato, FN och EU, och har initierats av Nato.

Försvarsmaktens internationella center Fincent utreder som bäst hurdan krishanteringsutbildning det finns att tillgå på olika håll i världen, och hurdan utbildning som behövs i framtiden.

Finlands uppgift är att sätta ihop en gemensam utbildningshelhet för de olika organen. För de som ger sig in på krishanteringsuppgifter ska det skapas förutsättningar för en livslång karriär inom området.

Målet är att spara pengar genom att se till att organens krishanteringsutbildningar inte överlappar varandra. En övergripande plan som denna har aldrig tidigare gjorts upp.