Hoppa till huvudinnehåll

Gamla fotografier hittades i Åbo universitet

Tusentals gamla fotografier har hittats i Åbo universitets biblioteks förråd. Fotografierna har nu donerats till Åbo museicentral och Finlands fotogafiska museum.

I den kulturhistoriskt värdefulla samlingen finns fotografier av kända finländska fotografer, bland annat Johan Jakob Runeberg, Ole Jonsen Aune och I. K. Inha. Enligt en preliminär uppskattning härstammar de 5000-6000 fotogafierna från 1860-1920 och en stor del av dem har Åboanknytning.

Preliminärt är det tänkt att en del av materialet ställs ut i samband med Vetenskapsdagarna som Åbo universitet och Åbo Akademi arrangerar i oktober.

Läs också