Hoppa till huvudinnehåll

Familjedagvårdens popularitet rasar

Bild: Yle barnfamiljer

Familjedagvårdarna har minskat drastiskt i antal den senaste tiden. I dag finns det ungefär 40 procent färre familjedagvårdare jämfört med år 2008.

Det är i de stora städerna som förändringen varit tydligast. På landsbygden är familjedagvårdarnas popularitet fortfarande stabil.

En av orsakerna till den minskade användningen av familjedagvård är att dagvårdarnas arbetsvillkor förändrats i den riktningen att de numera inte är lika flexibla som tidigare.

År 2011 fick familjedagvårdarna bättre arbetsvillkor då deras arbetstid fastställdes till 40 timmar i veckan, över tre timmar kortare än tidigare.

Dessutom har många familjedagvårdare gått i pension, utan att nya har kommit in i branschen.

Läs också:
Större övertidsersättning för familjedagvårdare

Läs också