Hoppa till huvudinnehåll

Utlandsfödda kvinnor i Vanda har svårt att få jobb

Bild: Yle flyktingkvinna

En färsk översikt på Vanda stads statistik för utlandsfödda invånares sysselsättning under åren 2006- 2010 visar på en hög arbetslöshet bland kvinnor med utländsk bakgrund.

I slutet av 2010 var arbetslösheten 20,2 procent bland utlandsfödda kvinnor i åldern 15-64, medan arbetslösheten hos stadens hela befolkning under samma tid var 7,1 procent.

Hos utlandsfödda kvinnor var arbetslösheten fyra gånger större hos kvinnor och två gånger större hos män än hos resten av invånarna.
Störst var arbetslösheten hos utlandsfödda kvinnor i de högre åldersgrupperna och personer som var från Afrika och Mellanöstern.

Här kan man läsa hela rapporten.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen