Hoppa till huvudinnehåll

Förbund kräver skärpt livsmedelskontroll

Arkivfoto Bild: Yle matvaruaffär

Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) kräver att kontrollen av importerat livsmedel skärps. Det samma gäller för kvaliteten och ursprung. Det här för att det importerade livsmedlet ska ligga på samma nivå som det inhemska.

ÖSP menar att den senaste tidens köttskandaler visar på att deras krav om tydligare ursprungsmärkning är berättigat.

Förbundet uppmanar nu konsumenterna att tydligt fråga om matens ursprung. Om konsumenten visar att ursprunget är viktigt kan det leda till att producenterna får ut ett mervärde som täcker de höga kostnader som djur- och miljöskydd innebär.

Enligt ÖSP är det här en förutsättning för att Finland ska kunna vara självförsöjande på livsmedel i framtiden.

Samtidigt som ÖSP går ut med kravet om skärpt urpsrungsmärkning upprörs de av Västra och inre Finlands regionförvaltningsverks sätt att bemöta husdjursproducenter.

De menar att förfarandet vid granskning av anmälningar av husdjursgårdar inte är jämlikt över landet.

I Österbotten ringer granskaren producenten först när granskaren är framme vid gården. Det här kan enligt förbundet leda till psykisk stress och feltolkningar.

Läs också