Hoppa till huvudinnehåll

Skydd av gamla hus - hinder eller möjlighet?

Magdalena Lindroos och Juhani Hallasmaa
Magdalena Lindroos från Österbottens museum och Juhani Hallasmaa, planeringsarkitekt på Vasa stad. Magdalena Lindroos och Juhani Hallasmaa Bild: YLE/Mira Myllyniemi magdalena lindroos

Är gamla, skyddade hus en tillgång eller en belastning för ägarna? Hur påverkar det stadsplaneringen att tvingas beakta de skyddade husen då det ritas upp planer för ett område? Magdalena Lindroos från Österbottens museum och Juhani Hallasmaa, planeringsarkitekt på Vasa stad, diskuterade detta i God morgon Österbotten.

Då gamla, arkitektoniskt och historiskt betydelsefulla byggnader skyddas hamnar de ibland i kläm: museiverket kräver att de bevaras och om ägarna vill renovera/modernisera ett skyddat hus är det en byråkratisk process. Följden kan bli att ett skyddat hus får stå oanvänt och förfalla tills det inte går att rädda, eller än värre: att det förstörs av ofog eller rentav brinner ner.

Ett färskt exempel i Vasa är fastigheterna vid Rådhusgatan 25 som stod tomt och öde i fem år och sen brann ner den 12 april. Som genom en öders ironi hade ägaren, Folkhälsan, just i slutet av april tänkt komma igång med en ombyggnation som planerats i flera år.

Läs också