Hoppa till huvudinnehåll

Ingen tar ansvar för den söndriga Casinobryggan

Mareografbyggnaden och bryggan till höger i bilden 1893. Bild: Bengt Wikströms bildsamling 1893

Bryggan vid en av Hangös mest attraktiva platser vid Casinostranden i Hangö är förfallen och farlig, men ingen vill äga och ta ansvar för den.


För över 125 år sedan byggde Havsforskningsinstitutet i närheten av Hangö Casino en mareografbyggnad där man mäter vattenståndet och då också en brygga vid den. Bryggan användes förutom för mätningar också av gästerna på Casino som båtbrygga. Idag är den centralt belägna bryggan i ett både uselt och farligt skick, rostiga spikar sticker ut och bräder ligger huller om buller.

Så vem äger bryggan idag och då också har ansvaret för att göra något åt den?
Mareografens ägare är idag Meteorologiska instiutet som i början av år 2009 slogs ihop Havsforskningsinstitutet. Riitta Hietala är gruppchef för de havstekniska tjänsterna och anser att staden ska sköta bryggan.

- Vi tycker att Hangö stad äger den och vi behöver den inte mer.

Bryggan år 2009 Bild: Bengt Wikströms bildsamling casinobrygga

Mareografen har ändå fram till för cirka 15 år sedan haft en brunn i en bryggponton som de använt för sina mätningar. Men dels så används inte brunnen mer idag då mätningarna görs längre ut och dels har viken in vid Casino blivit så grund att bryggan inte heller går att använda av båtar.

Hangö stad har gjort den senaste grundrenoveringen av bryggan eftersom det då fanns en uppfattning att huset och bryggan ägdes av staden. Men egentligen det finns inga dokument kvar över vem som äger bryggan.

På Hangö stad anser den tekniska direktören Jukka Takala däremot att bryggan är Meteorologiska institutets och hänvisar till att saken utretts år 2005.

En som har förhandlat om bryggan med Meteorologiska institutet bland annat i slutet av 2000-talet är stadens förra tekniska direktör, Sten Öhman. Hur ser han på vem som ansvarar för bryggan?

- Bryggan har en gång i tiden hört till Meteorologiska institutet. Men om det någon gång har varit deras så har de hur som helst inte visat någon större ansvarskänsla i ärendet. Den måste nog ohjälpligen anses vara stadens, den står på stadens mark och på stadens vatten. Men eftersom den är mer en skräphög än en brygga så är det nog stadens ansvar att göra något. Och frågar någon mig så anser jag att man borde ta bort den så den inte är farlig. Hangö har i alla fall inte några som helst pengar att bygga en ny, säger Öhman, idag stadsstyrelsemedlem i Hangö (SFP).

Läs mer: Finlands äldsta mareograf finns i Hangö

Läs också